« Tagasi

Pakkumiskutse Vilivere tee ja teeäärsete kraavide puhastamiseks puudest ja võsast

 

Tellija

Kohila Vallavalitsus

Vabaduse 1, 79804 Kohila

reg.kood 75018851

Kontaktisik

keskkonnanõunik Nele Leitaru

telefon 5556 0084

e-post nele.leitaru@kohila.ee

Objekt

Töö piirkonnaks on Vilivere tee  (teeregistri nr 3170008) telgjoonest 9 meetrit mõlemale poole teed jääv ala - kokku 18 m laiune ja 4090 m pikkune koridor, kuhu kohati jäävad ka erakinnistud. Kinnistute omanikelt on Kohila Vallavalitsus küsinud nõusolekut raietööde teostamiseks ning tekkiva materjali omandisuhte määratlemiseks (vt LISA 1)

Tööde kirjeldus

Vilivere tee telgjoonest 9 meetri ulatuses teeäärte ja kraavide puhastamine võsast ja puudest. Peale raietöid tuleb maa-ala korrastada. Raiutud kändude kõrgus ei või jääda kõrgem kui 10 cm või 1/3 kännu diameetrist. Likvideerida tuleb üle 20 cm sügavamad roopajäljed. Raiejäätmed tuleb ära koristada. Kui töövõtja ei soovi raiejäätmeid endale, siis määrab tellija koha kuhu saab raiejäätmed ladustada (kuni 3 km kaugusel raiekohast).

Juhul kui raiekoht jääb korrastamata (kändude kõrgus, raiejäätmete äravedu ja pinnase tasandamine), on tellijal õigus see töö ise ära teha ja nõuda tehtud tööde maksumus raie teostajalt sisse.

Kogu materjal, välja arvatud Lisas 1 välja toodu kuulub tööde teostajale.

Tööde teostamise periood

8. aprill 2019 kuni 30.aprill 2019

 

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind ja tähtaegadest kinnipidamise  kinnitus.

Tasumine teostatud tööde eest toimub esitatud pakkumise alusel.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 02. aprill 2019  kella 10.00  Kohila  Vallavalitsusse kabinetti nr. 18 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-postile nele.leitaru@kohila.ee .

 

LISA1