« Tagasi

Korraldatud jäätmeveo uus teenuse osutaja

 

Kohila vallavalitsus korraldas riigihanke uue korraldatud jäätmeveoteenuse osutaja leidmiseks. Võitjaks osutus Ragn-Sells AS, kes alustab olmejäätmete, paberi ja kartongi ning biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete veoteenuse osutamist alates 01.07.2019.

Kas ma pean sõlmima uue lepingu?

Teenuse osutaja vahetusega sõlmitakse kõik korraldatud jäätmeveolepingud uuesti, see tähendab, et Ragn-Sells saadab kõigile uued lepingud. Lepingutes kontrollige palun üle oma andmed, mida saab vajadusel muuta või täiendada, edastades õige info klienditeenindusele e-posti aadressil info@ragnsells.ee, sisestades õige info iseteeninduses www.ragnsells.ee/iseteenindus või saates parandustega lepingu lisa postiga aadressile Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415. Need, kellel mingil põhjusel veel lepingut ei ole, saavad seda sõlmida teenuse osutaja kodulehel aadressil https://www.ragnsells.ee/klienditugi/leping/. Arvete, veograafikute ja muude küsimuste kohta saab edaspidi infot e-posti teel info@ragnsells.ee või telefonil 606 0439.

Mis saab renditavatest konteineritest?

Võimalus on jätkata jäätmekonteineri rentimist AS-lt Eesti Keskkonnateenused, samuti võib konteineri välja osta. Rentimise jätkamisel senise teenuse osutajaga tuleb arvestada, et ühe arve asemel tuleb tasuda kaks erinevat arvet – jäätmeveo eest Ragn-Sellsile ning konteineri rendi eest Keskkonnateenustele. Kõigile, kes tellivad renditava mahuti Ragn-Sellsilt juunikuu jooksul, tuuakse uus mahuti kohale tasuta ning aasta lõpuni on rentimine samuti tasuta. Senine vedaja AS Eesti Keskkonnateenused viib teie vana konteineri juunis soovi korral samuti tasuta ära. Uue konteineri ostmise hinnakirja leiate aadressilt www.ragnsells.ee.

Kui tihti jäätmevedu toimub?

Tulenevalt jäätmeseadusest ning Kohila valla jäätmehoolduseeskirjast on tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel minimaalne jäätmeveo sagedus üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel üks kord 12 nädala jooksul. Uutes lepingutes on veo sagedus ning mahuti suurus võetud üle seni kehtivatest lepingutest. Kui on soov mahuti suurust või mahuti tühjendamise sagedust muuta, saab seda teha uue lepingu sõlmimisel eelpool kirjeldatud viisidel.

Kuidas saada jäätmeveost vabastust?

Vabastusi või ühismahuti kasutamise nõusolekuid saab anda ainult kohalik omavalitsus. Vabastuse saamiseks või konteineri ühiskasutuse vormistamiseks pöörduge Kohila vallavalitsuse poole aadressil Vabaduse tn 1, 79804 Kohila; tel 489 4764, e-post nele.leitaru@kohila.ee. Kui kinnistu on kasutusel hooajaliselt, nt suvilad, saab taotleda talvist vabastust perioodil 1. november – 30. aprill. Kui hoonestatud kinnistu on aastaringselt kasutusest väljas, on võimalik taotleda korraldatud jäätmeveost vabastust aastaseks perioodiks. Sel juhul tuleb esitada igal aastal 20. jaanuariks kinnituskiri, millega tõendatakse kinnistu mittekasutamist, lisada tuleb ka elektrinäitude väljavõte eelmise kalendriaasta kohta.

Millal toimuvad konteinerite tühjendused?

Ragn-Sells saadab uued veograafikud koos lepinguga, samuti leiab infot vedude kohta kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik ja iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus. Iga järgneva aasta veograafik saadetakse teile detsembrikuus.

Palume mõistvat suhtumist korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja vahetumisel. Küsimuste korral pöörduge julgelt kohaliku omavalitsuse (nele.leitaru@kohila.ee, tel 5556 0084) või Ragn-Sells AS-i poole (info@ragnsells.ee, tel 606 0439).

HINNAKIRI

Keskkonnanõunik Nele Leitaru