« Tagasi

Kohila Vallavalitsus võtab teenistusse TEEDESPETSIALISTI

Ametikoha põhiülesanded on:

•   teede, tänavavalgustuse ja infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;

•   valla teede suvi- ja talihooldetööde korraldamine ja järelevalve ning paikvaatluste ja välitööde teostamine;

•   tee ehitusega ja teehoiuga seotud riigihangete ja vähempakkumiste korraldamine ning sõlmitud lepingute täitmise järelevalve;

•   valla optimaalse liikluskorralduse, liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hoolduse korraldamine;

•   teehoiukava ja teiste teehoidu käsitlevate arengudokumentide eelnõude väljatöötamise korraldamine;

•   valla teedel ja tänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade taotluste menetlemine ja lubade väljastamine;

•   riiklikule teeregistrile andmete esitamise kohustuste täitmine;

•   ehitusnõuniku asendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • hea arvuti kasutamise oskus valdkonnas vajalike arvutiprogrammide valdamisega;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel.

Kasuks tuleb:

•   soovitavalt valdkonda toetav kõrgharidus;

 • B-kategooria juhilubade olemasolu;
 • isikliku sõiduki kasutamise võimalus;
 • kahe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene ja inglise keel)
 • eelnev valdkondlik töökogemus.

Töö eeldab: head suhtlemisoskust, koostöövalmidust, algatus- ja organiseerimisvõimet, pingetaluvust

Omalt poolt pakume:

 • võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Avaldus ja CV koos palgasoovi ja võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 25. juuniks 2019 e-postiga vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainfo: vallavanem Uku Torjus, tel 5556 0088, e-post uku.torjus@kohila.ee.