« Tagasi

„Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine”

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse

          „Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine"

menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Menetluse materjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla (Tallinna mnt 14) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14) ning Keskkonnaameti (www.keskkonnaamet.ee) veebilehel ajavahemikus 17.07.–30.07.2019. Asjassepuutuvaid isikuid teavitatakse kirjalikult.

 

Keskkonnaamet ootab teie põhjendatud ettepanekuid ja arvamusi hiljemalt 03. juuliks 2019 e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või aadressil Aleksandri 14, 51004, Tartu.

 

Loodusobjektide looduskaitseväärtuse hääbumise tõttu arvatakse riikliku kaitse alt välja järgmised Kohila vallas asuvad pargid ja puistud:

Nõmme kasesalu

Tallinna Botaanikaaia ekspertide (TBA, 2013) hinnangul on tegu vana ja tõenäoliselt isekülvse kaasiku väikese osaga, kus märkimisväärsete mõõtmetega põlispuud puuduvad. Looduses säilinud puistuosal ei ole kaitseväärtust riiklikul tasemel ja objekt arvatakse kaitse alt välja.

 

Saueaugu kasesalu

Tallinna Botaanikaaia ekspertide (TBA, 2013) hinnangul on tegu vana ja tõenäoliselt isekülvse kaasiku väikese osaga, kus märkimisväärsete mõõtmetega põlispuud puuduvad. Põlistest kaskedest enamik on hävinud ja esimeses rindes valitsevad kuused. Looduses säilinud puistuosal ei ole kaitseväärtust riiklikul tasemel ja objekt arvatakse kaitse alt välja.

 

Reinu kasesalu

Tallinna Botaanikaaia ekspertide (TBA, 2013) hinnangul on tegu vana taluheinamaale raiega kujundatud väga väikese (0,4 ha) kaasikuga, kus märkimisväärsete mõõtmetega põlispuud puuduvad. Looduses säilinud puistul ei ole kaitseväärtust riiklikul tasemel ja objekt arvatakse kaitse alt välja.

 

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

MÄÄRUS

SELETUSKIRI

Täiendav info telefonil 5336 5805 Maris Paju või e-posti aadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.