« Tagasi

Alates 2019. aasta 1. juulist muutub surma registreerimise kord Eestis

Kohalik omavalitsus, kes ei asu maakonnakeskuses, ei registreeri enam üldse surma. Maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele jääb surma registreerimise pädevus alles, kuid seda vaid erijuhtudel. Ülejäänud kohalikud omavalitsused alates 1. juulist enam surma registreerida ei saa, samuti ei saa nad väljastada surmatõendeid, see pädevus on jätkuvalt maakonnakeskuste kohalikel omavalitsustel. Rapla maakonna maakonnakeskuse kohalik omavalitsus on Rapla vald.

Uue korra kohaselt saadab arst, kes surma tuvastab, surmafakti andmed automaatselt rahvastikuregistrisse ning väljastab lähedasele ka matmiseks vajaliku surmatõendi v.a. kiirabi poolt tuvastatud surma korral- siis väljastab surmatõendi kas perearst või muu meditsiiniasutus.

Matusetoetuse avaldusi saab teha vallavalitsuses kohapeal või saata digitaalselt allkirjastatud blankett vallavalitsus@kohila.ee, matusetoetuse blankett on kättesaadav siin.