« Tagasi

Pakkumiskutse Kohila Vabaduse platsi II ehitusetapi ehitustööd.

 20.06.2019

                                                        

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

tel.48 94 760

kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Sille Rõõmus tel 55531769

Objekt: Vabaduse plats ( Esindusväljak)

Asukoht: Vabaduse ja Viljandi mnt ristmik ( Lastepargi kinnistu) Kohila, Kohila vald

Tööde kirjeldus:  Kohila Vabaduse platsil soovime jätkata ehitustöödega, et välja ehitada välja kõik jalgteed ( kiired). Asendiplaani on kajastatud II ehitusetapi ehitustööd.

Mahutabel koos töömahtu ja tööala selgitava skeemiga ning kogu väljaku eelprojektiga on kättesaadav lingilt: http://mail.kohila.ee/Hankedokumendid/II%20ehitusetapp_14.06.2019/

Täiendavalt on manuses Lisa1Kohila esindusväljaku ehitustoode mahud II etapi jalgtee kiired  ja Lisa 2 j1_066_PP_16_II_etapi_jalgtee_kiired. Lisa 2 asendiplaanil on kajastatud II ehitusetapi ehitustööd.

Ehitustöödega samal teostatakse (Elfi Elekter OÜ) valgustusemastide ümbertõstmise ja uue masti rajamise ehitustööd. Töövõtja peab võimaldama ehitustööde ajal teostada valgustusmastide töö ja  taastama nende poolt rikutud haljastuse.

Tööde teostamise periood: 01.08.2019 - 31.10.2019

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind. Pakkumise esitamisel tuua ära  analoogsed platside- kõnniteede ehitamise/rekonstrueerimise referents objektide loetelu. Vähemalt kolm objekti, kus on teostatud lõigatud graniitplaatide paigaldamine  (kaares graniitplaadid). Tellija jätab endale õiguse enne lepingu sõlmimist käia referentsobjektidel tutvumas, et hinnata tehtud objekte.  Referentsobjektide kohta esitada teostatud tööde maksumused koos tähtaegade ja Tellijate kontaktandmetega (telefon, e-post).

Korrektse referentsobjektide loetelu puudumine on kvalifitseerimata jätmise aluseks.

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel ja täitedokumentatsiooni esitamisel. Tellija jätab õiguse tellida tööd, mis vastavad eelarvelistele võimalustele.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt  08.07.2019 kella 10.00 Kohila  Vallavalitsusse  kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee

LISA1

LISA2

Kalver Künnapuu

ehitusnõunik

tel. 5556 0080