« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 25.06.2019 kell 16.00 Kohila Koolituskeskuses Tohisool.

PÄEVAKORD:

 1. Vallavanema informatsioon
 1. Piirkonnapolitseiniku ja korrakaitsespetsialisti tegevuse ülevaade
 1. Kohila Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 1. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
 1. Kohila Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
 1. Vallavara tasuta kasutusse andmine
 1. Hoonestusõiguse seadmine
 1. Sundvalduse seadmine
 1. Seadustest tulenevate ülesannete delegeerimine
 1. Kinnisasja osa omandamise lubamine
 1. Kinnisasja võõrandamine
 1. Soodustuse andmise MTÜ-le Miikaeli Ühendus

Eelnõude link: https://atp.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?o=107&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50282

Jüri Vallsalu

Volikogu esimees