« Tagasi

KOHILA VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi Kohila Gümnaasiumi direktori vabanevale ametikohale.

 

Nõudmised kandidaadile:

  • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
  •  väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
  • teadmised kaasaegsest juhtimisest ja kooli kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
  • meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, õpi- ja otsustusvõime, pingetaluvus

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus koos teenistuskäiguga;
  • kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • visioon kooli juhtimisest ja arengust;
  • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 09. juuniks 2019 aadressile: Kohila Vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila 79804 või e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee

Lisainformatsioon: haridusnõunik Meeri Ehandi, tel. 5622 4000 või meeri.ehandi@kohila.ee.