« Tagasi

Maikuus algavad Kohila vallas välitööd Rail Balticu raudteeliini tehniliseks projekteerimiseks.

 

Mida täpsemalt tegema hakatakse?

Maaomanike nõusolekul alustavad eksperdid tulevasel Rail Balticu raudteetrassil topo-geodeetiliste mõõdistustöödega. Samuti täpsustatakse maapinna geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi tingimusi.

Miks on see oluline?

Välitööde teostamise käigus kogutakse teavet pinnase tingimuste kohta, mis on oluliseks alusinfoks raudtee ning sellega seotud ehitiste detailsete projektide koostamiseks.

Millal?

Välitööd algavad mais 2019. Tööd viiakse läbi etappidena sõltuvalt projekti arengujärgust.

Kes viivad välitöid läbi?

Välitöid koos vajalike mõõtmiste ja analüüsidega teostavad eksperdid kolmest ettevõttest. Nendeks on OÜ Reaalprojekt, Reib OÜ ja Rei Geotehnika OÜ.

Kes on teostavate tööde eest vastutav?

Projekteerimistööd Kohila vallas viiakse läbi insenerifirma IDOM ja konsultatsiooniettevõtte Skepast & Puhkim OÜ koostöös.

Kontaktid:

Andres Brakmann

Skepast & Puhkim OÜ

e-mail: andres.brakmann@skpk.ee

Karmo Kõrvek

RB Rail AS

e-mail: karmo.korvek@railbaltica.org