« Tagasi

On alanud kandideerimine Kohila valla esimesse noortevolikogusse!

Noortevolikogu on Kohila Vallavolikogu juures tegutsev nõuandev esinduskogu, mis esindab Kohila valla noorte huve. Noortevolikogus on kokku 7-9 liiget, kes valitakse demokraatlikel valimistel. Noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks. 

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kohila vald ehk on Kohila valda sisse kirjutatud või noor, kes õpib kas Kohila Gümnaasiumis või Kohila Mõisakoolis. 

Kohila valla noortevolikogusse saab kandideerida perioodil 01.04.2019 - 14.04.2019 (kandideerimine lõppeb kell 23.59). Noortevolikogu valimised toimuvad 17.05. - 18.05.2019!

Kandideerimisevorm: https://forms.gle/ycWc4hXi5MdkvBWQ9 

Lugupidamisega

--

Tessi Ilustrumm-Press

Kohila Avatud Noortekeskuse juhataja

+372 555 60 182