Uudised ja teated

« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 31. jaanuaril kl 16 Tohisool

Päevakord:
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
 
2. Ülevaade vallavolikogu eelarve täitmisest 2016. aastal
Ettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
3. Katastriüksuse sihtotstarbe  muutmine. Rootsi küla. Pinsli
Ettekandja maanõunik Varje Kajaste
Kaasettekandja maakomisjoni liige Kalle Talviste
 
4. Kohtuliku kompromissi sõlmimine
Ettekandja abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandjad eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja 
maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
5. Kinnisasjade piiride muutmine ja kinnisasja tasuta võõrandamine
Ettekandja jurist Anu Suviste
Kaasettekandjad eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja 
maakomisjoni liige Kalle Talviste
 
6. Hoonestusõiguse ja isikliku kasutusõiguse seadmine
Ettekandja jurist Anu Suviste
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
7. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Ettekandja sotsiaalnõunik Väino Maasalu
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Alar Haabma
 
8. Lapsehoiu toetuse maksmise kord
Ettekandja sotsiaalnõunik Väino Maasalu
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Alar Haabma
 
9. Kohila valla 2017. aasta eelarve. I lugemine
Ettekandja finantsnõunik Piret Puun
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
10. Volikogu komisjonide koosseisude muutmine
Ettekandjad eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja
sotsiaalkomisjoni aseesimees Alar Haabma