Uudised ja teated

« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 28. veebruaril kl 16 Tohisool

Päevakord
 
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
 
2. Vastus vaidele FIE Olar Järvloo geoloogilise uuringu loa menetluse kohta Sutlema II uuringuruumis
Ettekandja keskkonnanõunik Made Saadve
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
3. Arvamuse andmine Sutlema maardla Sutlema III lubjakivikarjääri mäeeraldise 
maavara kaevandamise loa taotlusele
Ettekandja keskkonnanõunik Made Saadve
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
4. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Ettekandja sotsiaalnõunik Väino Maasalu
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Tiina Valk
 
5. Kohila vallavalitsuse palgajuhend
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
6. Vallavanema töötasu, hüvitiste ja soodustuste määramine 
Ettekandja volikogu esimees Jüri Vallsalu
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
7. Kohila valla 2017. aasta eelarve. II lugemine
Ettekandjad  vallavanem Heiki Hepner
finantsnõunik Piret Puun
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
8. Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja haldusülesannete täitmiseks volitamine
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
9. Garaažide, kuuride lautade jm.  abihoonete võõrandamise lähtealuste arutelu
Ettekandja jurist Anu Suviste
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
10. Muud küsimused