HALLIMEISTRILE   Tööülesanded: - remondi- ja majandustööd - saalide ja staadioni ettevalmistamine treeninguteks ja võistlusteks   Eeldame: täpsust ja...

Kohila spordikompleks pakub tööd

HALLIMEISTRILE   Tööülesanded: - remondi- ja majandustööd - saalide ja staadioni ettevalmistamine treeninguteks ja võistlusteks   Eeldame: täpsust ja...

Ettepanekuid 2018. aasta kaasavasse eelarvesse ootame 2017. aasta 15. detsembrini.   Kaasava eelarve kogusumma on 10 000 eurot. Ideid võib esitada igaüks. Objektiks sobib ...

Mõtle kaasa! Aita otsustada!

Ettepanekuid 2018. aasta kaasavasse eelarvesse ootame 2017. aasta 15. detsembrini.   Kaasava eelarve kogusumma on 10 000 eurot. Ideid võib esitada igaüks. Objektiks sobib ...

Kohila jalakäijate sild (Kellasild) on praegusel aastaajal väga libedaks muutunud. Eile, 20. novembril kukkus laps sillal tõukerattaga nii õnnetult, et tõukerattas kukkus üle serva vette. Õnneks...

Tähelepanu!

Kohila jalakäijate sild (Kellasild) on praegusel aastaajal väga libedaks muutunud. Eile, 20. novembril kukkus laps sillal tõukerattaga nii õnnetult, et tõukerattas kukkus üle serva vette. Õnneks...

 Kohila vallavalitsusele laekus informatsioon, et Kohila siseliinide teenindamisel esineb probleeme ning ATKO Liinid OÜ vedajana ei teavita liinitöö häiretest.  ATKO Liinid OÜ on...

Kohila bussitranspordist

 Kohila vallavalitsusele laekus informatsioon, et Kohila siseliinide teenindamisel esineb probleeme ning ATKO Liinid OÜ vedajana ei teavita liinitöö häiretest.  ATKO Liinid OÜ on...

Seoses tootmismahtude muutumisega loobub OÜ Kohila Vineer keskkonnakompleksloast ning on esitanud Keskkonnaametile õhusaasteloa nr L.ÕV.RA-57395 muutmise taotluse. OÜ Kohila Vineeri...

OÜ Kohila Vineer õhusaasteloa taotlemise teade

Seoses tootmismahtude muutumisega loobub OÜ Kohila Vineer keskkonnakompleksloast ning on esitanud Keskkonnaametile õhusaasteloa nr L.ÕV.RA-57395 muutmise taotluse. OÜ Kohila Vineeri...

Keskkonnanõunik Nele Leitaru viibib 21., 22. ja 29. novembril koolitustel, mistõttu ei toimu 21. novembril ka kodanike vastuvõttu. 

Teade - KESKKONNANÕUNIK 21. novembril koolitusel ja kodanikke vastuvõttu ei toimu.

Keskkonnanõunik Nele Leitaru viibib 21., 22. ja 29. novembril koolitustel, mistõttu ei toimu 21. novembril ka kodanike vastuvõttu. 

Tööülesanded: - Toimetulekutoetuse, vajaduspõhise peretoetuse ning valla sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine ja vormistamine. - Nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes. ...

Kohila Vallavalitsus pakub tööd SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTILE (kandideerimise tähtaeg 30. november)

Tööülesanded: - Toimetulekutoetuse, vajaduspõhise peretoetuse ning valla sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine ja vormistamine. - Nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes. ...

EcoBox OÜ pakub tööd tootmistöölisele, lukksepp-mehhaanikule, müügiassistendile. Kandideerida saab kuni 31. jaanuarini 2018 Tootmistööline Lukksepp-mehhaanik Müügiassistent

EcoBox OÜ pakub tööd

EcoBox OÜ pakub tööd tootmistöölisele, lukksepp-mehhaanikule, müügiassistendile. Kandideerida saab kuni 31. jaanuarini 2018 Tootmistööline Lukksepp-mehhaanik Müügiassistent

2018. aastal teostab RMK uuendus-, harvendus- ja sanitaarraieid Kurtna tee, Vetuka tee ja Okka tee äärsetes riigi tulundusmetsades. Uuendus- ja Harvendusraie langid ulatuvad Vilivere küla Purde-...

RMK teavitab metsaraietest Vilivere külas

2018. aastal teostab RMK uuendus-, harvendus- ja sanitaarraieid Kurtna tee, Vetuka tee ja Okka tee äärsetes riigi tulundusmetsades. Uuendus- ja Harvendusraie langid ulatuvad Vilivere küla Purde-...

Kohila valla ajalehe värske numbri ilmumise õige kuupäev on 15. november – mitte 15. oktoober, nagu on eksikombel kirjas lehe päises. Palume vea pärast vabandust!  ...

Vabandus

Kohila valla ajalehe värske numbri ilmumise õige kuupäev on 15. november – mitte 15. oktoober, nagu on eksikombel kirjas lehe päises. Palume vea pärast vabandust!  ...

PÄEVAKORD: 1. Vallavanema töötasu, hüvitiste ja soodustuste määramine 2. Vallavanema valimine 3. Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse struktuuri kinnitamine 4....

Kohila vallavolikogu istung 9. novembril kell 18 Kohila koolituskeskuses

PÄEVAKORD: 1. Vallavanema töötasu, hüvitiste ja soodustuste määramine 2. Vallavanema valimine 3. Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse struktuuri kinnitamine 4....

Alanud on Miss Raplamaa 2018 kandidaatide otsingud. Osalema oodatakse Raplamaa neidusid vanuses 17-23 eluaastat.  Eelvoor toimub 16. detsembril kell 12-15 Raplas Sadolin spordihoone...

Tähelepanu, kaunid neiud - MISS RAPLAAMAA 2018!

Alanud on Miss Raplamaa 2018 kandidaatide otsingud. Osalema oodatakse Raplamaa neidusid vanuses 17-23 eluaastat.  Eelvoor toimub 16. detsembril kell 12-15 Raplas Sadolin spordihoone...

Tööülesanded: - Toimetulekutoetuse, vajaduspõhise peretoetuse ning valla sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine ja vormistamine. - Nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes. ...

Kohila Vallavalitsus pakub tööd SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTILE

Tööülesanded: - Toimetulekutoetuse, vajaduspõhise peretoetuse ning valla sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine ja vormistamine. - Nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes. ...

Tööülesanded: - Valla arengustrateegia, arengukava ja teiste arengudokumentide koostamine, nendesse täienduste ja parandusettepanekute tegemine ning nende sisse viimine. - Külade...

Kohila Vallavalitsus pakub tööd ARENDUSNÕUNIKULE

Tööülesanded: - Valla arengustrateegia, arengukava ja teiste arengudokumentide koostamine, nendesse täienduste ja parandusettepanekute tegemine ning nende sisse viimine. - Külade...

SA KIK rahuldas OÜ Kohila Maja esitatud taotluse Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks". Projekti...

Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni süsteemide rajamiseks on rahastus saadud!

SA KIK rahuldas OÜ Kohila Maja esitatud taotluse Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks". Projekti...

Päevakord:   1. Volikogu esimehe valimine 2. Volikogu aseesimehe või aseesimeeste valimine 3. Valitsuse lahkumispalve ärakuulamine      

Kohila vallavolikogu istung toimub 25. oktoobril 2017 kell 18 Tohisool

Päevakord:   1. Volikogu esimehe valimine 2. Volikogu aseesimehe või aseesimeeste valimine 3. Valitsuse lahkumispalve ärakuulamine      

Tulemusi vaata siit Volikogu liikmete registreerimine KOHILA VALLA VALIMISKOMISJON O T S U S   Kohila...

2017. a KOV valimiste tulemused Kohila vallas

Tulemusi vaata siit Volikogu liikmete registreerimine KOHILA VALLA VALIMISKOMISJON O T S U S   Kohila...

Digikonna lairibaühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. oktoober! Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama...

Digikonna lairibaühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. oktoober!

Digikonna lairibaühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. oktoober! Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama...

Volikogu tunnustamiskomisjon ootab teie ettepanekuid aasta küla 2017 kandidaatide nimetamiseks ja külade sädeinimese valimiseks. Kohila valla aasta küla tiitel omistatakse erilise...

VALIME 2017. AASTA KÜLA JA KÜLADE SÄDEINIMESE!

Volikogu tunnustamiskomisjon ootab teie ettepanekuid aasta küla 2017 kandidaatide nimetamiseks ja külade sädeinimese valimiseks. Kohila valla aasta küla tiitel omistatakse erilise...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3