Uudised ja teated

« Tagasi

Pakkumiskutse Kohila valguskaabli projekteerimiseks

Pakkumiskutse 23.03.2017
Kohila valguskaabli projekteerimine
Vabaduse tn, Tööstuse tn ja Turu tn Kohila alevis  ning Kernu – Kohila teel Masti külas valguskaabli põhiprojekti koostamine  

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg kood 75018851
Vabaduse 1, 79804 Kohila
tel.48 94 760,
kontaktisikud: Kalver Künnapuu ja Rein Ailt  tel 5556 0085
 
Ülesanne: Koostada valguskaabli projekt ca 2,5 km  pikkusele lõigule Vabaduse, Tööstuse ja Turu tn Kohila alevis ning Kernu-Kohila teel Masti külas. Valgustusprojektis tuua välja tehnilised lahendused, kui kasutatakse olemasolevaid/projekteeritud reservtorusid ja tehnilised lahendused maapinda  sidekaabli paigaldamisel koos teedeehitusega või eraldi. 
Vajalik valguskaabli projekti koostamine põhiprojekti (teeprojekt) staadiumis koos taotluseelarvega, erinevate tehniliste lahendustega.  
Alus: Projekteerimistingimused (vt Lisa 1).
 
Projekteerimisel lähtuda standardist  EVS 907:2010 Rajatiste ehitusprojekt.
Töövõtjal on soovitav taotleda tehnilisi tingimusi Edelaraudtee AS –ilt.   
Tellijal on osaliselt olemas geodeetiline alusplaan (vt. Lisa 2 Töömaa info)

Projekti üleandmise tähtaeg: 31. mai  2017 a.
                                         
Parima pakkumise aluseks on soodsaim hind.
 
Hinnapakkumine esitada hiljemalt 31.03.2017 kell 12.00 Kohila  Vallavalitsusse kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või saata e-postiga: kalver.kunnapuu@kohila.ee
 
Kalver Künnapuu
ehitusnõunik
tel 5556 0080