Uudised ja teated

« Tagasi

NB! Kohila vallavolikogu istung toimub 4. aprillil kl 16 Tohisool

Päevakord:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner

2. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord 
Ettekandja sotsiaalnõunik Väino Maasalu
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Tiina Valk

3. Katastriüksuse sihtotstarbe  muutmine. Rootsi küla, Astri
Ettekandja abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet

4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg

5. Muud küsimused