Uudised ja teated

« Tagasi

LEADER programmi 2017 aasta viimased taotlusvoorud avanevad kohe!

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2017. a rakenduskava meetmete 2 ja 3 taotlusvoorude tähtaeg on 2. mai kell 23.55
 
Meede 2: toetatakse  ettevõtlusega seotud ehitustegevust ning soetusi (investeeringuprojektid) ning ettevõtjate koolitustegevust (teadmussiirde projektid).
 
Meede 3: toetatakse vähemalt kahe partneriga ühisprojekte (tegevusprojekte), mille tegevused kestavad vähemalt kaks aastat. Antud meetmes ei toetata investeeringuid, ehitustegevust ja soetusi.
 
Projektide hindamine toimub 1-15. juunini 2017.  
Hindamiskomisjoni otsus tehakse nädala jooksul pärast hindamise lõppu. Juhatuse otsus projektitoetuste paremusjärjestuse kinnitamise kohta ja rahastamise ettepanek PRIA-le tehakse nädala jooksul pärast hindamiskomisjoni otsust.