Uudised ja teated

« Tagasi

Pakkumiskutse Sipsiku lasteaia remonditööde teostamiseks

Pakkumiskutse Kohila valla Sipsiku lasteaia remonditööde  teostamiseks
30.03.2017
Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851
Vabaduse 1, 79804 Kohila
tel.48 94 760
kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Silva Ööpik
 
Objekt: Sipsiku lasteaed, Posti 5A, Kohila  
Asukoht:  Kohila  vald

Tööde kirjeldus: Remonditööd vastavalt pakkumislisas (Lisa 1) toodud remonditööde  loetelule. Värvina kasutada pesemiskindlat värvi (näit  Bindo 20). Värvitoonid lepitakse kokku enne remonditööde algust haldaja esindajaga (Silva Ööpik).
Linoleumi paigaldamisel kasutada naturaalset linoleumi paksusega 2,5mm, kasutusklass 34, tulepüsivusklass Cfl-s1, jääkvajumine väiksem kui 0,15mm, sammuheli summutavus väiksem kui 5dB, kulumiskiht ei tohi sisaldada korki. 
Linoleumi värvitoonid lepitakse kokku enne remonditööde algust haldaja esindajaga (Silva Ööpik). Tualettruumides kasutada täpselt samu tooteid, mis sinna on varem paigaldatud, et sobiksid kokku olemasolevatega.  
Tööde teostamise periood: saalis saab töödega alustada 29.05.2017, rühmade ruumis 07.06.2017. Tööd peavad valmima 30.06.2017.
 
Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind ja tähtaegadest kinnipidamise  kinnitus. Tähtaja ületamisel on Tellijal õigus akteerimisel kinni pidada iga kalendripäeva eest kuni 1% lepingu maksumusest. Pakkumise esitamisel näidata referentstööd, mis on teostatud omavalitsuse lasteaedades sh Tellijale teostatud tööd lasteaedades.
Tööd peavad olema teostatud ja täitedokumentatsioon peab olema  esitatud 30.06.2017.
Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel ja dokumentatsiooni esitamisel.  
Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 10.04.2017  kella 12.00 Kohila  Vallavalitsusse   kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee
 
Kalver Künnapuu
ehitusnõunik
tel. 5556 0080