« Tagasi

Kohilasse loodi noortefond ja keskkonnale suunatud huviring

Raplamaa noored said huvihariduse ja huvitegevuse toetuse abil miljoni euro eest lisategevusi

Riik toetas 2017. aastast huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda 20 miljoni euroga, millest ligi miljon eurot eraldati Rapla maakonnale. Toetuse abil viidi huvitegevus piirkondadesse, kus noortel oli varasemalt vähem võimalusi.  

Tegevusi tekkis juurde maapiirkondade noortele, erivajadustega noortele ja vähekindlustatud peredest pärit noortele. Spordivaldkonnas loodi uusi spordiringe, loodus- ja täppisteadus ning tehnoloogia valdkonnas tekitati juurde erinevatesse piirkondadesse robootikaringe. Huvihariduse arendamisel keskenduti uudsete tegevuste pakkumisele, mida noortele varem ei olnud võimalik pakkuda. 

Uute huviringidena alustasid näiteks karmoška õpe, kokandusering, drooniralli hobiring, hip-hop, tänavatants, viburing ja meediaklubi. Ringide toimimiseks soetati juurde erinevaid tegevusvahendeid – uusi pille, tehnikat ja varustust. 

Kohilasse loodi noortefond ja keskkonnale suunatud huviring

Kohila vallas toetatakse huvihariduse lisarahastusest näiteks mitmeid tehnikaringe, loodusteaduste ringi, matkaringi, spordiringi tegevust Kohila Gümnaasiumis, seiklusringi, käsitööringi, judoringi tegevust Hageri Avatud Noortekeskuse, robootika- ja programmeerimisringi tegevust Kohila Mõisakoolis ning Muinasjutu-kunstitoa tegevust Kohila Raamatukogus. 

 

Kohila vallas on algatatud toetuse abil mitu uuendust. Näiteks loodi Kohilasse fond noorte osaluse toetamiseks rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja kontsertreisidel. Kohila Vallavalitsuse haridusnõuniku Meeri Ehandi sõnul tekitati fond lapsevanemate algatusel. „Kohila vallas on noori sportlasi, kes võistlevad rahvusvahelisel tasemel – näiteks selle fondi algatajate lapsed tegelevad võistlustantsuga. Välismaal võistlemine on alati seotud lapsevanema jaoks suurte väljaminekutega ning me püüame neid peresid toetada võimaluste piires," sõnas Ehandi. 

 

Toetuse abil jätkatakse uute huvitavate ringide loomisega. Näiteks laiendatakse looduringi tegevust, mistõttu lisandub Kohila Keskkonnahariduse Keskuse juurde huviring „Teaduslik ja teadlik ÖKO". „Ring on suunatud eelkõige gümnaasiumiastme noortele, kelle vaateid keskkonnaprobleemidele püüame avardada ja nende käitumist suunata teadust, taas- ja uuskasutust ning keskkonnaprobleeme integreerivate huvitavate tegevuste kaudu," sõnas Ehandi. 

 

Ehandi sõnul on toetus võimaldanud laiendada noorte huvitegevuse võimalusi: „Ilma selle teotuseta ei oleks kõik tehtud muudatused ja algatused võimalikud nii lühikese perioodiga. Oleme kaasanud toetusse võimalikult laia ringi huvilisi ja võimaldanud toetust nii oma asutustele, erakoolile, erinevatele MTÜ-dele ja spordiklubidele." Toetusel on Kohila vallas olnud suur mõju ja lisarahaga on suudetud teha kogukonna elu mitmekülgsemaks. 

 

Toetus Raplamaal:

 

Eraldatud toetussumma 

1 000 174€ 

Ellu viidud tegevused 

140 

Sh uued võimalused 

94 

Tegevuste arv kultuuri valdkonnas 

46 

Tegevuste arv spordi valdkonnas 

50 

Tegevuste arv loodus- ja täppisteaduste valdkonnas 

14 

Huviala valdkondade ülesed tegevused 

30 

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

 

Lisainformatsiooni huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kohta leiab siit: https://noortehuviheaks.entk.ee/