Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 11. aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kohila vallas.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 17.03.2016 nr käskkirjast nr 1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016.a programmdokument" mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm Taotluse ja nõutud lisadokumentide vormid on EASi veebilehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 13. juuniks 2016.

Küsimuste korral pöörduda keskkonnanõunik Made Saadve poole, tel 489 4764, e-post: made.saadve(at)kohila.ee

Kohila Vallavalitsuse prioriteetsed valdkonnad on järgmised:

• Kanalisatsioonisüsteemid;
• Veesüsteemid;
• Juurdepääsuteed;
• Autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi projektitaotluste hindamiskomisjoni koosseis:

Esimees: keskkonnanõunik Made Saadve
Liikmed: abivallavanem Argo Luik;
                 ehitusnõunik Priidik Saare;
                 finantsnõunik Piret Puun;
                 vallasekretär Ahto Järvela.

2015. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajad:
 

Katrin Ilau –             Kaljo, Salutaguse küla, Kohila vald
                                        Toetuse suurus: 2426,79 EUR
                                        Oma- ja kaasfinantseering: 1213,21 EUR
                                        Projekti elluviimise lõppkuupäev: 15 kuud peale lepingu sõlmimist
                                        Toetus antakse puurkaevu rajamiseks

Urmet Kesküla –    Piiriääre, Aandu küla, Kohila vald
                                        Toetuse suurus: 1400,07 EUR
                                        Oma- ja kaasfinantseering: 699,93 EUR
                                        Projekti elluviimise lõppkuupäev: 6 kuud peale lepingu sõlmimist
                                        Toetus antakse reoveesüsteemi uuendamiseks

Aivo Mündel –       Jõekalda, Mälivere küla, Kohila vald
                                       Toetuse suurus: 4232,21 EUR
                                       Oma- ja kaasfinantseering: 2115,79 EUR
                                       Projekti elluviimise lõppkuupäev: 15 kuud peale lepingu sõlmimist
                                       Toetus antakse biopuhasti rajamiseks

Marina Petrova –  Londoni, Angerja küla, Kohila vald
                                       Toetuse suurus: 2480,12 EUR
                                       Oma- ja kaasfinantseering: 1239,88 EUR
                                       Projekti elluviimise lõppkuupäev: 6 kuud peale lepingu sõlmimist
                                       Toetus antakse puurkaevu rajamiseks 

Kalju Aas –              Ristikivi, Loone küla, Kohila vald
                                       Toetuse suurus: 3962,20 EUR
                                       Oma- ja kaasfinantseering: 1980,80 EUR
                                       Projekti elluviimise lõppkuupäev: mai 2016
                                       Toetus antakse puurkaevu ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks

Kalev Päri –             Lepatriinu, Pahkla küla, Kohila vald
                                       Toetuse suurus: 2265,45 EUR
                                       Oma- ja kaasfinantseering: 1132,55 EUR
                                       Projekti elluviimise lõppkuupäev: 15 kuud peale lepingu sõlmimist
                                       Toetus antakse veesüsteemi ehitamiseks

Raigo Parts –          Põlendiku, Loone küla, Kohila vald
                                       Toetuse suurus: 3233,16 EUR
                                       Oma- ja kaasfinantseering: 2656,08 EUR
                                       Projekti elluviimise lõppkuupäev: 12 kuud peale lepingu sõlmimist
                                       Toetus antakse puurkaevu ja kaevumaja rajamiseks