Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud
Kohila vallavalitsus tuletab meelde, et alates 9. aprillist 2018 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 nr käskkirjast nr 14 „Hajaasustuse programmi 2018.a programmdokument" mis on kättesaadav EAS veebilehel https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
 

Küsimuste korral pöörduda keskkonnanõunik Nele Leitaru poole, tel 489 4764, e-post: nele.leitaru(at)kohila.ee

Kohila Vallavalitsuse prioriteetsed valdkonnad on järgmised:

• Kanalisatsioonisüsteemid;
• Veesüsteemid;
• Juurdepääsuteed;
• Autonoomsed elektrisüsteemid.

2017. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajad:

Ursula Murusalu – Mäejaani kinnistu puurkaev Hageri külas
Toetuse suurus 2900,15 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 1449,89 eurot

Erik Kosenkranius – Eriku kinnistu biopuhasti Aandu külas
Toetuse suurus 4694,63 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 2346,97 eurot

Alar Kaljund – Allikjõe kinnistu biopuhasti Loone külas
Toetuse suurus 4607,43 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 2303,37 eurot

Marilen Puusep – Jänese kinnistu veefiltrid Urge külas
Toetuse suurus 973,38 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 486,62 eurot

Maarika Matetski – Reijo kinnistu kanalisatsioon Salutaguse külas
Toetuse suurus 3286,56 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 1643,04 eurot

Tanel Tiido – Tominga kinnistu biopuhasti Vilivere külas
Toetuse suurus 4967,03 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 2446,458 eurot

2016. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajad:

Katri Pajumets - Välja kortermaja kanalisatsioon Lohu külas
Toetuse suurus 10368 €
Oma- ja kaasfinantseering 5184 €
Projekti elluviimise lõppkuupäev 11.11.2017
 
Andres Aller - Viiginõmme kinnistu OffGrid akupank Lümandu külas
Toetuse suurus 1542 €
Oma- ja kaasfinantseering 771,12 €
Projekti elluviimise lõppkuupäev 11.11.2016