Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud
Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kohila vallas.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 nr käskkirjast nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017.a programmdokument" mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm
 
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 12. juuniks 2017.
 

Taotluse ja nõutud lisadokumentide vormid on EASi veebilehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Küsimuste korral pöörduda keskkonnanõunik Made Saadve poole, tel 489 4764, e-post: made.saadve(at)kohila.ee

Kohila Vallavalitsuse prioriteetsed valdkonnad on järgmised:

• Kanalisatsioonisüsteemid;
• Veesüsteemid;
• Juurdepääsuteed;
• Autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi projektitaotluste hindamiskomisjoni koosseis:

Esimees: keskkonnanõunik Made Saadve
Liikmed: abivallavanem Argo Luik;
                vallaarhitekt Sille Rõõmus;
                finantsnõunik Piret Puun;
                vallasekretär Ahto Järvela.

2016. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajad:
Katri Pajumets - Välja kortermaja kanalisatsioon Lohu külas
Toetuse suurus 10368 €
Oma- ja kaasfinantseering 5184 €
Projekti elluviimise lõppkuupäev 11.11.2017
 
Andres Aller - Viiginõmme kinnistu OffGrid akupank Lümandu külas
Toetuse suurus 1542 €
Oma- ja kaasfinantseering 771,12 €
Projekti elluviimise lõppkuupäev 11.11.2016