Pakkumiskutse 23.03.2017 Kohila valguskaabli projekteerimine Vabaduse tn, Tööstuse tn ja Turu tn Kohila alevis  ning Kernu – Kohila teel Masti külas valguskaabli põhiprojekti...

Pakkumiskutse Kohila valguskaabli projekteerimiseks

Pakkumiskutse 23.03.2017 Kohila valguskaabli projekteerimine Vabaduse tn, Tööstuse tn ja Turu tn Kohila alevis  ning Kernu – Kohila teel Masti külas valguskaabli põhiprojekti...

Pakkumiskutse 23.02.2017 Sutlema – Hageri – Kohila kergtee põhiprojekti ekspertiisi koostamine   Tellija : Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1,...

Pakkumiskutse Sutlema – Hageri – Kohila kergtee põhiprojekti ekspertiisi koostamine (MUUDETUD)

Pakkumiskutse 23.02.2017 Sutlema – Hageri – Kohila kergtee põhiprojekti ekspertiisi koostamine   Tellija : Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1,...

Aasumäe haljasala korrastamine   Kohila Vallavalitsus soovib enampakkumust Kohila vallas Aasumäe haljasalal  katastri number 31701:001:0856 elektriliinide hooldamise käigus...

Pakkumuskutse Aasumäe haljasala korrastamiseks

Aasumäe haljasala korrastamine   Kohila Vallavalitsus soovib enampakkumust Kohila vallas Aasumäe haljasalal  katastri number 31701:001:0856 elektriliinide hooldamise käigus...

Raieõiguse võõrandamine   Kohila Vallavalitsus müüb enampakkumise korras raieõiguse Lepaluku kinnistul (31801:022:0031, raieala vt kaardil) Kohila alevis alghinnaga 2400 eurot. ...

Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamine   Kohila Vallavalitsus müüb enampakkumise korras raieõiguse Lepaluku kinnistul (31801:022:0031, raieala vt kaardil) Kohila alevis alghinnaga 2400 eurot. ...

Vilivere raudteeülesõidukoha renoveerimisprojekti koostamine    Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804 Kohila tel.48 94 760, ...

Pakkumiskutse: Vilivere raudteeülesõidukoha renoveerimisprojekti koostamine

Vilivere raudteeülesõidukoha renoveerimisprojekti koostamine    Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804 Kohila tel.48 94 760, ...

Pakkumiskutse 19.01.2017 Kohila valla hoonete evakuatsioonivalgustuse hooldus ja Kohila valla asutuste elektripaigaldiste käidukorraldamine   Tellija: Kohila...

Kohila valla hoonete evakuatsioonivalgustuse hooldus ja valla asutuste elektripaigaldiste käidukorraldamine

Pakkumiskutse 19.01.2017 Kohila valla hoonete evakuatsioonivalgustuse hooldus ja Kohila valla asutuste elektripaigaldiste käidukorraldamine   Tellija: Kohila...

Pakkumiskutse 11.01.2017   Tellija:  Kohila Vallavalitsus              Vabaduse tn. 1, Kohila   Objekt: Prillimäe LA KM...

Pakkumiskutse: Prillimäe lasteaia katlamaja varuküttesüsteemi ehitamine

Pakkumiskutse 11.01.2017   Tellija:  Kohila Vallavalitsus              Vabaduse tn. 1, Kohila   Objekt: Prillimäe LA KM...

Kohila Vallavalitsus ootab kuni 27. jaanuarini 2017 pakkumisi  munitsipaalmaade (19 maaüksust) vormistamiseks plaani- ja kaardimaterjali alusel. Töö lõpptähtaeg on 31.03.2017 . ...

Kohila Vallavalitsus ootab pakkumisi munitsipaalmaade vormistamiseks

Kohila Vallavalitsus ootab kuni 27. jaanuarini 2017 pakkumisi  munitsipaalmaade (19 maaüksust) vormistamiseks plaani- ja kaardimaterjali alusel. Töö lõpptähtaeg on 31.03.2017 . ...

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumust Skatepargi (Vabaduse tn 31b, Kohila) turvakaamerate soetamist ja paigaldamist.   Pakkumine teha vastavalt turvakaamerate süsteemi paigaldamise...

Skatepargi turvakaamerate paigaldamine

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumust Skatepargi (Vabaduse tn 31b, Kohila) turvakaamerate soetamist ja paigaldamist.   Pakkumine teha vastavalt turvakaamerate süsteemi paigaldamise...

Kohila vallavalitsus ootab pakkumisi liikluskorraldusvahendite valmistamiseks ja paigaldamiseks. Pakkumist ootame vastavalt hankedokumentidele: lepingu projekt , liikluskorraldusvahendite...

Liikluskorraldusvahendite valmistamine ja paigaldamine

Kohila vallavalitsus ootab pakkumisi liikluskorraldusvahendite valmistamiseks ja paigaldamiseks. Pakkumist ootame vastavalt hankedokumentidele: lepingu projekt , liikluskorraldusvahendite...

Pakkumiskutse  09.12.2016 Kohila esindusväljaku ehitusprojekti koostamiseks Kohila Vallavalitsus ootab pakkumisi Kohila esindusväljaku ehitusprojekti koostamiseks. ...

Pakkumiskutse Kohila esindusväljaku ehitusprojekti koostamiseks

Pakkumiskutse  09.12.2016 Kohila esindusväljaku ehitusprojekti koostamiseks Kohila Vallavalitsus ootab pakkumisi Kohila esindusväljaku ehitusprojekti koostamiseks. ...

Pakkumiskutse  09.12.2016 Multifunktsionaalse spordiväljaku (mini-arena) ehitusprojekti koostamiseks Kohila Vallavalitsus ootab pakkumisi Kohila alevis Kooli tn 1 kinninstule...

Pakkumiskutse Multifunktsionaalse spordiväljaku ehitusprojekti koostamiseks

Pakkumiskutse  09.12.2016 Multifunktsionaalse spordiväljaku (mini-arena) ehitusprojekti koostamiseks Kohila Vallavalitsus ootab pakkumisi Kohila alevis Kooli tn 1 kinninstule...

Pakkumiskutse 02.12.2016 Hageri rahvamaja-algkooli ja Prillimäe lasteaia küttesüsteemide hooldus   Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804...

Pakkumiskutse Hageri rahvamaja-algkooli ja Prillimäe lasteaia küttesüsteemide hooldus

Pakkumiskutse 02.12.2016 Hageri rahvamaja-algkooli ja Prillimäe lasteaia küttesüsteemide hooldus   Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804...

Kohila Vallavalitsus ootab pakkumisi Aandu tee äärse kvartali maa-ala detailplaneeringu koostamiseks. 1. Hankelepingu ese Pukamäe külas Aandu tee äärse kvartali maa-ala detailplaneeringu...

Pakkumiskutse Aandu tee äärse kvartali maa-ala detailplaneeringu koostamiseks

Kohila Vallavalitsus ootab pakkumisi Aandu tee äärse kvartali maa-ala detailplaneeringu koostamiseks. 1. Hankelepingu ese Pukamäe külas Aandu tee äärse kvartali maa-ala detailplaneeringu...

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumust Männi lasteaias (Tööstuse 3, Kohila) turvakaamerate paigaldamist sh olemasoleva turvakaamerate süsteemi likvideerimisega.   Pakkumine teha...

Männi lasteaia turvakaamerate paigaldamine

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumust Männi lasteaias (Tööstuse 3, Kohila) turvakaamerate paigaldamist sh olemasoleva turvakaamerate süsteemi likvideerimisega.   Pakkumine teha...

Nõustamisteenuse tellimine Kohila valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise rahastustaotluse koostamiseks   Kohila Vallavalitsus soovib pakkumust vastavalt pakkumiskutsele ja ...

Nõustamisteenuse tellimine

Nõustamisteenuse tellimine Kohila valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise rahastustaotluse koostamiseks   Kohila Vallavalitsus soovib pakkumust vastavalt pakkumiskutsele ja ...

Pakkumiskutse   Plaan
Pakkumiskutse     Kvartsi tee valgustuse plaan
Kohila Vallavalitsus soovib pakkumust Kohila alevis Lastepargi tee ehituseks. Eskiis ja leping , kus on toodud tööde kirjeldus, on lisatud hankedokumentidele. Pakkumises tuua ära...

Lastepargi tee ehitus

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumust Kohila alevis Lastepargi tee ehituseks. Eskiis ja leping , kus on toodud tööde kirjeldus, on lisatud hankedokumentidele. Pakkumises tuua ära...

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumist Kohila valla teeregistri uuendamiseks perioodil 24.10.- 31.12.2016, mille jooksul tuleb teostada järgmised tööd:  1. Teede ja tänavate mõõtmine kuni...

Teeregistri uuendamine 2016

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumist Kohila valla teeregistri uuendamiseks perioodil 24.10.- 31.12.2016, mille jooksul tuleb teostada järgmised tööd:  1. Teede ja tänavate mõõtmine kuni...