Jäätmejaam

Kohila jäätmejaam

Aadress: Vetuka tee 13, Kohila vald

Avatud: N,R – 10.00-18.00; L – 9.00-17.00

Lisainfo: telefonilt 640 0800 ja 5197 7965 või e-maililt tallinn@keskkonnateenused.ee

Kohila, Rapla ja Juuru valla elanikelt vastuvõetavate taaskasutatavate jäätmete nimistu koos hindadega:

Jäätmete nimetus

Jäätmenimistu kood

Ühik

Hind km-ta EUR

Hind km-ga EUR

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 08'

 

0

0

Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed

02 01 08'

 

0

0

Liigiti kogutud pakendijäätmed (s.h. ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid)

15 01

tk

0

0

Vanarehvid

16 01 03

tk

0

0

Tahmakassetid

16 02 15 11'

tk

0

0

Õlifiltrid

16 01 07'

 

0

0

Kivisöe- või põlevkivitõrv ja -tõrvasaadused

17 03 03'

 

0

0

Isolatsioonimaterjalid

17 06 04

 

0

0

Happed

20 01 04'

 

0

0

Fotokemikaalid

20 01 17'

 

0

0

Pestitsiidid

20 01 19'

 

0

0

Õli- ja rasvajäätmed *

20 01 26'

 

0

0

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud

20 01 27'

 

0

0

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

20 01 29'

 

0

0

Ravimid

20 01 98'

 

0

0

Elektri- ja elektroonikaseadmed**

20 01 35', 20 01 36

tk

0

0

Klaas, sh. lehtklaas

20 01 02

m3

0

0

Nakkusohtlikud jäätmed

18 01 03'

m3

0

0

Paberi- ja papijäätmed

20 01 01

m3

0

0

Patareid ja akud

20 01 33', 20 01 34

tonn

0

0

Puit

20 01 38

tk

0

0

Puit***

17 02 01

m3

12.50

15.00

Segaolmejäätmed***

20 03 02

m3

37.50

45.00

Suurjäätmed

20 03 07

m3

0

0

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

20 01 21'

tk

0

0

Sortimata ehitusjäätmed, v.a. asbesti sisaldavad materjalid (nt. eterniit)***

17 09 04

m3

29.16

34.99

Elanikelt vastuvõetavate taaskasutatavate jäätmete vastuvõtu tingimused ja märkused:

* Õli ja rasva jäätmed ning värvid, liimid ja vaigud peavad olema üleandmisel pakendatud hermeetiliselt suletavas anumas.

** Vastavalt tootjavastutus organisatsiooni poolt kehtestatud nõuetele peavad tagastatavad elektroonika seadmed olema komplektsed. Elektroonikaromude komplektsuse nõudele vastavuse otsustab jäätmejaama operaator !!!

*** Suurjäätmete hind arvutatakse m3 järgi.

Jäätmeid võetakse vastu m3 hinna alusel!

Asbesti sisaldavate jäätmete (eterniit, asbesttsementtorud ja -plaadid) vastuvõtt toimub muuhulgas näiteks Raplas Mäepere jäätmejaamas või Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses.

Ehitusjäätmeid jäätmejaamas vastu EI VÕETA. Ehitusjäätmeid on võimalik ära anda Raplas Mäepere jäätmejaamas või Tallinnas.

MÄEPERE JÄÄTMEJAAM

Avatud: K-R 10.00-18.00; L 10.00-16.00
Ülejõe küla, Rapla vald
Tel 484 2237

Mäepere jäätmejaamas võetakse vastu:
olmejäätmeid;
ehitus- ja lammutusseguprahti;
vanarehve;
vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid;
ohtlikke jäätmeid;
vanapaberit ja pappi;
segapakendeid;
puidujäätmeid;
aia- ja haljastujäätmeid.

Hinnakiri ja lisainformatsioon MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kodulehel: http://rjkk.ee/jaatmejaamad

Vt ka Arukas sordib, arutu põletab!