Jäätmejaam

Kohila valla jäätmejaam asub Kohila alevis Vetuka tee 13.

Jäätmejaam on avatud kolmel päeval nädalas:
neljapäeval ja reedel kell 10-18,
laupäeval kell 9-17

Kohila jäätmejaamas võetakse eraisikutelt tasuta vastu:

segapakendeid;
olmeelektroonikat;
külmkappe;
lehtklaasi;
suurjäätmeid (mööbel);
vanarehve;
vanapaberit ja pappi;
vanametalli;
vahtpolüstürooli;
ohtlikke jäätmeid (v.a asbesti sisaldav eterniit).

NB! Segaolme-, ehitusjäätmete ja töödeldud puidu ära andmine on tasuline!
Hinnakirja vt SIIT:

Asbesti sisaldavate jäätmete (eterniit, asbesttsementtorud ja -plaadid) vastuvõtt toimub Raplas Mäepere jäätmejaamas ja Tallinnas Slops OÜ ehitusjäätmete ladestuspaigas, Tallinna prügilas ja Suur-Sõjamäe jäätmejaamas.

Ehitusjäätmeid jäätmejaamas vastu EI VÕETA. Ehitusjäätmeid on võimalik ära anda Raplas Mäepere jäätmejaamas või Tallinnas.

Jäätmejaama operaator AS Eesti Keskkonnateenused kontakt tel 5197 7965

MÄEPERE JÄÄTMEJAAM

Avatud: K-R 10.00-18.00; L 10.00-16.00
Ülejõe küla, Rapla vald
Tel 484 2237

Mäepere jäätmejaamas võetakse vastu:
olmejäätmeid;
ehitus- ja lammutusseguprahti;
vanarehve;
vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid;
ohtlikke jäätmeid;
vanapaberit ja pappi;
segapakendeid;
puidujäätmeid;
aia- ja haljastujäätmeid.

Hinnakiri ja lisainformatsioon MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kodulehel: http://rjkk.ee/jaatmejaamad

Vt ka Arukas sordib, arutu põletab!