Jäätmejaam

Kohila valla jäätmejaam asub Kohila alevis Vetuka tee 13.

Jäätmejaam on avatud kolmel päeval nädalas:
neljapäeval ja reedel kell 10-18,
laupäeval kell 9-17

Kohila jäätmejaamas võetakse eraisikutelt tasuta vastu:

segapakendeid;
olmeelektroonikat;
külmkappe;
lehtklaasi;
suurjäätmeid (mööbel);
vanarehve;
vanapaberit ja pappi;
vanametalli;
vahtpolüstürooli;
ohtlikke jäätmeid (v.a asbesti sisaldav eterniit).

NB! Segaolme-, ehitusjäätmete ja töödeldud puidu ära andmine on tasuline!
Hinnakirja vt SIIT:

Asbesti sisaldavate jäätmete (eterniit, asbesttsementtorud ja -plaadid) vastuvõtt toimub Raplas Mäepere jäätmejaamas ja Tallinnas Slops OÜ ehitusjäätmete ladestuspaigas, Tallinna prügilas ja Suur-Sõjamäe jäätmejaamas.

Ehitusjäätmeid jäätmejaamas vastu EI VÕETA. Ehitusjäätmeid on võimalik ära anda Raplas Mäepere jäätmejaamas või Tallinnas.

Jäätmejaama operaator on MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus.

Informatsiooni saab veel keskkonnanõunikult või MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus juhatajalt telefonil 512 5847 või töötajalt telefonilt 5301 7392.

MÄEPERE JÄÄTMEJAAM

Avatud: K-R 10.00-18.00; L 10.00-16.00
Ülejõe küla, Rapla vald
Tel 484 2237

Mäepere jäätmejaamas võetakse vastu:
olmejäätmeid;
ehitus- ja lammutusseguprahti;
vanarehve;
vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid;
ohtlikke jäätmeid;
vanapaberit ja pappi;
segapakendeid;
puidujäätmeid;
aia- ja haljastujäätmeid.

Hinnakiri ja lisainformatsioon MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kodulehel: http://rjkk.ee/jaatmejaamad

Vt ka Arukas sordib, arutu põletab!