Maa- ja keskkonnaametnikud

Nimi Ametikoht Telefon Mobiiltelefon E-mail Skype
Made Saadve

keskkonnanõunik

 

4894764 55560084 made.saadve(at)kohila.ee kohila.vv.keskkonnanounik
Varje Kajaste maanõunik 4894769 55560081 varje.kajaste(at)kohila.ee kohila.vv.maakorraldaja
Anu Adamson vallaaednik 4894799 56223000 anu.adamson(at)kohila.ee  
Anne Laas vanemraamatupidaja 4894768 55560036 anne.laas(at)kohila.ee kohila.vv.maanounik
Tiit Leenurm  Keskkonnaameti piirkondlik metsanduse spetsialist 4841179 5142483 tiit.leenurm(at)keskkonnaamet.ee