Kohila avatud noortekeskus

Kohila Avatud Noortekeskus

Kohila Avatud Noortekeskus on avatud E-R kell 13.00-19.00 noortele vanuses 7 (kooliealine) – 26 eluaastat. Noortekeskuses käimine ning noortekeskuse huviringides osalemine on noortele tasuta. Kohila noortekeskus asub aadressil Kohila alev, Turu 14.

Noortekeskuses töötab kaks noorsootöötajat Karina Baumverk ja Andra Vebus ning juhataja Tessi Ilustrumm-Press. Aaastaringselt on noortekeskuses kaks välisvabatahtlikku, kes toovad Kohilasse kaasa killukesi suurest maailmast.

Kohila Avatud Noortekeskus on Kohila Laste Päevakeskuse õigusjärglane ning loodi 2003. aastal ehk 2018. aasta maikuus sai noortekeskus 15 – aastaseks! Noortekeskus on noorsootöö põhimõtetest lähtuv asutus, mille eesmärgiks on toetada noorte mitmekülgset arengut. Noortekasse on oodatud vaba aega veetma kõik noored! Igapäevategevust iseloomustavad sõnad aktiivsus, lõbus, kuulamine, rääkimine, jagamine, tegutsemine. Lähtume sellest, mida noored soovivad ja toetame neid ideede elluviimisel. Me korraldame koos erinevaid väljasõite, õpilasmalevat, laagreid, sündmusi nii noortekeskuses kui ka aitame korraldada suuri sündmusi kogukonnale, võtame osa erinevatest konkurssitest, teeme heategevust jne.

Noortekeskuse ruumid pakuvad võimalust mängida lauamänge, x-boxi, pinksi, lauajalgpalli, kaarte, süntesaatorit ja meisterdada. Noorsootöötajad osutavad ka õpiabiteenust.

Noortekeskuses toimuvad nädala jooksul erinevad ringitegevused, mis on noortele tasuta! Täpsem info tuleb peagi.

Nädalavahetustel on võimalik rentida noortekeskust laste sünnipäevade pidamiseks. Täpsemat informatsiooni saab meiliaadressilt: kohilanoortekeskus@gmail.com.

Kohila Avatud Noortekeskus pakub võimalust mängida lauamänge, x-boxi, piljardit, pinksi, lauajalgpalli, kaarte jne. Noortekeskus osutab ka õpiabiteenust. Noorel on võimalus peale koolipäeva tulla noortekeskusesse koos noorsootöötajaga õppima.

2016. aasta aprillist alates avati Kohila Avatud Noortekeskuse juures Noorte Tugila. Programmi tegevuskava on suunatud 15-26-aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele, pakkudes neile lisatuge.

Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Tugilad aitavad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal oleva noorsootöötajaga.
Lisaks nõustamisele toimuvad noortekeskuses ka huvitavad ühisüritused ja väljasõidud. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames. Noorte Tugila programmi viiakse ellu koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega.

Tule kindlasti noortekeskusesse! Meie ootame Sind!

Küsimuste, koostöömõtete, ideede puhul saab meie poole pöörduda tulles noortekasse või helistades/kirjutades. :)

Kontakt:

Tessi Ilustrumm-Press

Kohila Avatud Noortekeskuse juhataja

Tel: +372 55560182

Lauatelefon: 48 32 448

tessi.ilustrumm-press@kohila.edu.ee

kohilanoortekeskus@gmail.com

Vaata meid Facebookis

Instagram: kohilanoortekas

---------------------------------------------------------------------------------

Prillimäe noorte- ja teabetuba

Prillimäe noorte- ja teabetuba on avatud E-R kell 13.00-18.00 noortele vanuses 7 (kooliealine) – 26 eluaastat. Noortekeskuses käimine ning noortekeskuse huviringides osalemine on noortele tasuta. Prillimäe noorte- ja teabetuba asub aadressil Prillimäe alevik, Sõpruse 11-1.

Noorte- ja teabetoas saab koos mõnusalt aega veeta, kasutada interneti püsiühendust, mängida lauamänge, meisterdada, seigelda, filmiõhtutest osa võtta ja korraldada, käia väljasõitudel jne. Noorte- ja teabetuppa on oodatud kõik noored! Noortetoa tegevustes ja huviringides osalemine on tasuta! Täpsem info tuleb peagi.

Küsimuste, koostöömõtete, ideede puhul sea sammud noortetuppa või helista/kirjuta. :)

Kontakt:

Noorsootöötaja Katrin Ilau

katrin.ilau@kohila.edu.ee

Tel: +372 55566934

Lauatelefon: 48 32 448

 

Kohila Siseskatepark

Kohila Siseskatepark asub aadressil Vabaduse 31b ja on avatud:

T 18.00 – 20.00

N 18.00 – 20.00

L 15.00 – 18.00

Skatepargi kasutamine on tasuta, aga enne esmakordset sisenemist peab olema tutvunud tingimuste ja reeglitega. Alaealistel sõitjatel peab olema üks lapsevanematest või eestkostja samuti tutvunud ja nõustunud reeglitega ning kinnitanud seda oma allkirjaga. Täisealine sõitja vastutab enda eest ise ning saab kinnitada oma allkirjaga, et on tutvunud ja nõustunud reeglitega.

Skateparki ei saa sisse, kui Kohila Avatud Noortekeskuse noorsootöötajal ei ole kinnitust (allkirjadega tingimuste leht), et olete tingimustega tutvunud ja nõustunud. Selleks peab tingimuste lehed välja printima ja ära täitma enne skateparki tulekut ja tooma Kohila noortekeskusesse (Turu 14) E-R kell 13.00 – 19.00.

Lisainfo telefonil +37255560182 (E-R kell 8.00 – 19.00)

Reeglid on SIIN.

Alaealisele Skatepargi kasutamise Tingimuste leht on SIIN.

Täisealisele Skatepargi kasutamise Tingimuste leht on SIIN.