Kohila avatud noortekeskus

Kohila Avatud Noortekeskus on Kohila Laste Päevakeskuse õigusjärglane ning avati 2003 aastal. 
Kohila Avatud Noortekeskus on noorsootöö põhimõtetest lähtuv noorsootööasutus, mille eesmärgiks on toetada noore aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe. Noori kaasatakse ja toetatakse ka isetegemises. Noorsootöötaja roll on olla mentoriks. Tegemist on pikaajalise protsessiga, mille raames toetatakse noort ning tema teed täiskasvanuks saamisel. Tulemustele keskendumise asemel on olulisem protsess ise. Kõik see annab eelduse positiivse keskkonna loomiseks, mille tõttu noor tunneb, et on juba täna kogukonna ja ühiskonna jaoks oluline.  
 
Noortekeskuses töötab kaks noorsootöötajat: Tessi Ilustrumm, Ivika Veelma, psühholoog Anne-Lys Vagur ning juhataja Lii Haabma. Aastaringselt on noortekeskuses kaks EVT (Euroopa vabatahtlik teenistus) vabatahtlikku, kes saabuvad noortekeskusse erinevatest riikidest üheks aastaks. 
Noortekeskusesse on oma vaba aega sisustama oodatud noored vanuses 7 (kooliealine)-21 eluaastat.
Noortekeskus on avatud E-R kella 13.00-19.00
 

(Nädalavahetustel on võimalik rentida noortekeskust laste sünnipäevade pidamiseks).
 
Kohila avatud noortekeskuses toimuvad erinevad ringitööd, mis on noortele tasuta. Võimalik on mängida ka erinevaid lauamänge, x-boxi, piljardit, pinksi, lauajalgpalli, kaarte jne. Noortekeskus osutab ka õpiabiteenust, noorel on võimalus peale koolipäeva tulla noortekeskusesse koos noorsootöötajaga õppima.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. aprillil 2017 algab registreerimine Kohila Õpilasmalevasse!Kohila Õpilasmalev 2017 on noori ühendav suvine töömalev, mis toimub 8.-21. juunil 2017. Malevarühma põhiülesanneteks on heakorratööd Kohila valla territooriumil. Muuhulgas korraldab malevameeskond 2-3 korda nädalas, peale tööaega, noortele huvitavaid ja kaasahaaravaid vaba aja tegevusi.
Õpilasmalev on mõeldud 13-15 aastastele Kohila valla sissekirjutusega noortele. Maleva tööpäeva pikkus on 4 tundi, tunnipalk on 2,78 eurot (bruto). 
Malevasse registreerimine toimub 10.-27. aprillini!
Registreerimislehe leiate siit: ..... 
Täidetud registreerimisleht tuua hiljemalt 28. aprillil paberil Kohila vallavalitsusse, sekretäri kätte.
Töövestlused kandideerijatega toimuvad ajavahemikus 11.-12. mai Kohila Avatud Noortekeskuses (kandidaatidega võetakse eelnevalt ühendust e-maili teel).
10. mail kell 16.00 toimub koolitus teemal: kuidas kirjutada CV-d; ettevalmistus töövestlusel osalemiseks. Koolitus toimub Kohila Avatud Noortekeskuses. Koolitus on soovituslik. 
Kinnitatud (tööintervjuudelt väljavalitud) malevlased peavad osalema infopäeval ja koolitusel (tööohutus, tööseadusandlus). Koolitus, infopäev on kohustuslik ning toimub 7. juunil kell 12.00 Kohila Avatud Noortekeskuses.
Töömaleva korraldajaks on Kohila Vallavalitus koostöös Kohila Avatud Noortekeskusega,
maleva juhendajad on kvalifitseeritud rühmajuhid.
 
Lisainfo: Lii Haabma lii.haabma@kohila.edu.ee tel: 5556 0182.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kohila avatud noortekeskuses toimuvad huviringid:

Esmaspäeviti kell 17.00 - „Poiste seiklusring"- huviring poistele, kuhu on ühendatud ka Noored Kotkad. Tegevuse keskmes on matkamine, orienteerumine ja muud aktiivsed tegevused (paintball jm). Juhendaja Siilas Kask. 
Teisipäeviti kell 16.00 – „Meisterdamine Karinega" – välisvabatahtliku Karine eesvedamisel töötuba, kuhu on oodatud kõik käsitööhuvilised. 
Kolmapäeviti kell 17.00 - „Tüdrukute klubi" – huviring tüdrukutele, mille raames külastatakse erineva valdkonna esindajaid ja kutustakse neid ka külla (juuksur, meikar jpt). Käiakse ka väljasõitudel ning meisterdatakse (nt huulepalsamid, kehakoorijad). Huviring on avatud ka noorte headele ideedele, et neid koos ellu viia. 
Neljapäeviti kell 16.30 - „Meediaring" – huviring hõlmab endas videokoolitusi, kõnetehnika arendamist, videokonkurssitel osalemist, kohtumisi põnevate meediainimestaga. Juhendaja Tessi Ilustrumm.
 

 2016. aasta aprillist alates avati Kohila Avatud Noortekeskuse juures Noorte Tugila.
Programmi tegevuskava on suunatud 15-26-aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele, pakkudes neile lisatuge.
Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Tugilad aitavad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal oleva noorsootöötajaga.
Lisaks nõustamisele toimuvad noortekeskuses ka huvitavad ühisüritused ja väljasõidud. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames. Noorte Tugila programmi viiakse ellu koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega.

 

Meie asume Kohilas Turu tn 14
Meiega saab ühendust võtta:
tel 5556 0182
tel 48 32 448
e-post: kohilanoortekeskus(at)gmail.com
Juhataja Lii Haabma 
lii.haabma(at)kohila.ee
 
Vaata meid Facebookis
---------------------------------------------------------------------------------
Prillimäe noorte- ja teabetuba

Prillimäe alevik
Sõpruse 11-1

Avatud: E-R 12.00-18.30

tel. 4835239
e-post: prillimae.teabetuba(at)kohila.ee

Teabetoa perenaine on Katrin Ilau: katrin.ilau(at)kohila.edu.ee

Noorte- ja teabetoas saab mõnusalt aega veeta, kasutada interneti püsiühendust, mängida lauamänge, kahel korral kuus meisterdame, toimuvad filmiõhtud ja palju muud põnevat
Teretulnud on kõik uued ja põnevad ideed!
OLETE OODATUD!!!

Leia meid ka Facebookist