Komisjonid

Volikogu komisjon:
1) selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad vallaelu küsimused ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks;
2) algatab volikogu õigusaktide eelnõusid;
3) annab arvamusi ja võib teha ettepanekuid talle läbivaatamiseks esitatud õigusaktide eelnõude kohta;
4) kontrollib vajadusel volikogu õigusaktide täitmist;
5) teeb volikogu esimehele ettepanekuid volikogu istungitel arutlusele tulevate põhiküsimuste kohta;
6) täidab avaliku halduse ülesandeid ja tegutseb haldusmenetluses haldusorgani nimel volikogu määratud ulatuses.

Komisjonidele suunavad materjale läbivaatamiseks vallavalitsus, volikogu ja volikogu esimees.

Vallavolikogu komisjonide koosseisud:

Revisjonikomisjon
Margus Miller - esimees
Adolf Kerno
Virve Õunapuu
Tiina Valk.

Eelarvekomisjon
Allar Haljasorg - esimees
Laur Laanmets
Martin-Erich Torjus
Raivo Heinaru
Kristina Mägi
Tauno Sillaste
Margus Miller
Eha Sepping
Kalle Talviste
Alari Sillaste
Piret Puun
Teet Raudsep
Ants Markna

Hariduskomisjon
Edith Maasik - esimees
                        - aseesimees
Esne Ernits
Marilen Puusep
Ruth Raudsep
Ave Kala
Ingrid Kangur
Kristina Mägi
Reet Aro
Kadri Vilsoo
Margit Aru
Reet Reispass
Veronika Paletzky
Meeri Ehandi
Lili Kesa

Kultuurikomisjon

Virve Õunapuu - esimees
Anneliis Kõiv
Kristina Mägi
Raili Bachmann
Veronika Paletzky
Reet Runge
Martin-Erich Torjus
Ulvi Mägi
Reet Aro
Sigrid Põld

 

Sotsiaalkomisjon
Tiina Valk - esimees
Alar Haabma - asesimees
Lea Kõiv
Reet Runge
Marika Kesa
Taili Vahesaar
Anneliis Kõiv
Jane Pregel
Piret Kuutok
 

Maakomisjon
Hillar Kalmet - esimees
Aivo Mündel
Sven Rosenštok
Ahti Seier
Alar Haabma
Joel Hirs
Kalle Talviste
Priidu Rõõmus
Irene Volk
Helle Männisalu
Meelis Vainoja
Ants Markna

Spordikomisjon
Laur Laanmets - esimees
Olga Andrejeva
Kaido Mägi
Leo Hansar
Jana Trakmann
Ingrid Kangur
Anneliis Kõiv
Paul Piirmets
Anna Maria Laak
Mart Kuura
Jelena Taukal
Raigo Rommot

Tunnustamiskomisjon
Edith Maasik - esimees
Anneliis Kõiv
Terje Evisalu
Õnne Rõõmus
Raili Bachmann
Illi Ernits
Lea Kõiv
Olavi Verev
Anneli Vesiallik
Jaanus Kõrv
Anna-Maria Laak

Turvakomisjon
Adolf Kerno- esimees
Alar Haabma-asesimees
Olga Andrejeva
Viktor Hramtsov
Margit Aru
Uno Sööt
Nikolai Ilmsoo
Andrus Ostrov
Aivar Vaas
Kaupo Männiste

Külade komisjon
Esne Ernits - esimees
Alar Haabma
Rita Torgo
Žanna Randmaa
Ahti Seier
Kaidi Mäekivi
Vaido Kala
Margus Miller
Irene Volk
Mare Suurmäe
Eero Kähar
Madera Martinson
Villi Linnasmäe
Katri Pajumets
Üle Orgmäe

Juuru vallaga ühinemisläbirääkimisteks moodustatud ajutine komisjon

Jüri Vallsalu - esimees
Heiki Hepner
Allar Haljasorg
Inna Laanmets

Rail Balticu ajutine komisjon
Allar Haljasorg- esimees
Eha Sepping
Epp Haabsaar
Margus Miller
Signe Künnapuu