Männi lasteaed

„Iga laps on väärtuslikum ja imelisem kui kõik maailma imed – keerulisem kui universum, kõigist kõige muutumis-, arenemis- ja loomisvõimelisem isiksus."
/Pam Brown/

Männi on hea maine ja traditsioonidega lapsekeskne ja vanemasõbralik lasteaed. Meie põhitegevuseks on mängu kaudu valmistada lapsed ette kooliks. Selleks loome lapsele huvitava keskkonna, kus ta tunneb, et tema eest hoolitsetakse ja tal on siin turvaline olla. Erinevate ürituste ja põnevate tegevuste kaudu pakume lapsele hulganisti eduelamusi, et lapses kasvaks eneseusaldus ja positiivne minapilt. Tähtis on koostöö lapsevanematega. Meie õpetajad on pikaajaliste töökogemustega usaldusväärsed inimesed. Me usume iga lapse võimesse kasvada täisväärtuslikuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Meie asume Kohilas, Tööstuse 3

Meiega saab ühendust võtta:
Tel. 48 33 558, 5556 0048
e-posti aadress: direktor.manni(at)kohila.edu.ee

www.kohilamanni.edu.ee

Direktor Ragne Pesur
Õppealajuhataja Ebe Vaks
Direktori asetäitja majanduse alal Katri Pajumets