PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

26.01.18
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Kohila Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku  § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil vallavalitsus@kohila.ee.
 
LUHA PÕIK 10, KOHILA ALEV

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Kohila alevis Luha põik 10 kinnistule projekteeritava hoone katusekalde muutmiseks. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 29. september 2009 otsusega nr 30 kehtestatud Luha kvartali detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel vallavalitsus@kohila.ee ajavahemikul 31.01.2018 kuni 09.02.2018. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

 
TULBI TN 8, KOHILA ALEV

Kohila Vallavalitsus teatab avatud projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Kohila alevis Tulbi tn 8 kinnistu (katastritunnus 31801:001:0033) hoonestusala suurendamiseks. Alal kehtib Kohila Alevikogu 28. november 2000 määrusega nr 25 kehtestatud Kohila alevi Aiandi piirkonna detailplaneering.

Projekteerimistingimustega muudetakse Tulbi tn 8 kinnistu detailplaneeringu järgselt moodustatud Tulbi tn 8 kinnistu detailplaneeringus käsitletud hoonestusala.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel vallavalitsus@kohila.ee ajavahemikul 27.12.2017 kuni 09.01.2018. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
 

 

 

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS