Teede talihooldus

Tasuta teede talihoolduse saavad vaid Kohila valla sissekirjutusega  elanikud!

Kohila vallas teeb talihoolde töid 2019. aasta kevadeni lepingu alusel Leonhard Weiss Viater Ehitus AS. Lumetõrjet tehakse  vallale kuuluvatel teedel, lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel ja nendel erateedel, mille hooldamiseks on avalduse alusel vastu võetud vallavalitsuse korraldus.

Lumetõrjet teostatakse vastavalt tee seisunditaseme nõuetele, näiteks Kohila alevis alates 4 kuni 8 cm paksuse lumekihi tekkimisest hiljemalt 12 tunni jooksul ja valdavalt ülejäänud teedel vastavalt 5 kuni 10 cm paksuse lumekihi tekkimisest hiljemalt 24 tunni jooksul. Kõnniteedel, kergliiklusteedel ja parklates teostatakse lumetõrjet 4 cm paksuse lumekihi tekkimisest 8 tunni jooksul.

Talihoolde kaartidel on järgmine legend:  Punane – talihooldusega teed; Hall - talihoolduseta teed; Must - talihoolduseta teed

Aespa kaart
Hageri-Sutlema kaart
Kohila alevi kaart
Lohu-Mälivere-Loone kaart
Prillimäe-Pahkla kaart
Rabivere-Adila kaart
Vilivere kaart

Juhul, kui Teil on lumetõrje osas pretensioone, võtke vastava ettevõttega ühendust pärast seda kui lumekihi paksus on üle 10 cm ja seda ei ole koristatud 24 tunni jooksul.
Töövõtja kohustub tagama, et kodanikel oleks lepingu kehtivuse perioodil võimalik pöörduda lepingu täitmisega seonduvates küsimustes tööpäeval kell 8.00-20.00 otse Töövõtja poole tel 53317777 või e-posti teel hoole(ät)wv.ee.

Riigiteede talihoolde teostamise eest vastutab Rapla maakonnas samuti  Leonhard Weiss Viater Ehitus AS, kelle poole saavad elanikud pöörduda sama kontakti kaudu kui vallateede puhul. Seetõttu on oluline teavitada ka tee või talu nimi, kus on märkusi talihoolduse kohta. Metsateid hooldab vastavalt vajadusele Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuid neil ei ole kohustust teedel talihoolet teha.

Kui soovite lumetõrjet teha erateedel või platsidel, mida vald ei hoolda, siis leiate vallavalitsusele antud kontaktidest järgmised teenuseosutajad:

  • Kohila alev – Grafo OÜ, Grigori Dementjev, tel 5340 7471, grafo(at)hot.ee;
  • Kohila alev ja vald – Bestkop OÜ, Aivo Ladoga, tel 5378 5222, info(at)bestkop.ee;
  • Kohila vald – PR Metsanduse OÜ, Priit Randpõld, tel 55520200;
  • Rabivere, Adila, Pihali küla – Ervin Arnik, tel 5621 2244, ervin64(at)gmail.com;
  • Rabivere küla, Kohila vald - Landhe Trade OÜ, Allan Ringo, tel 5163374, allan(at)teeehitus.ee;
  • Vilivere küla, Kohila vald – Karulaane PK OÜ, Heinrich Pent, tel 509 6431.

Kohila Vallavalitsus sõlmib jätkuvalt eratee omanikega tee avaliku kasutamise lepinguid ja ootab omanike avaldusi erateedel tasuta lumetõrje tegemiseks hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobriks. Avaldus rahuldatakse, kui kinnistul elab rahvastikuregistri andmete kohaselt Kohila valla elanikke ja maa omanik likvideerib teemaalt kivid, võsa ja muud segavad objektid 2m ulatuses tee servast, eemaldab oksad 4m kõrguselt ning tähistab vajadusel tee asukoha. Samuti peab tee olema korras, st tee peab olema läbitav ja ilma aukudeta.

Isikud, kelle teel tehti varasematel aastatel avalduse alusel vallapoolset talihooldust, ei pea esitama uut avaldust, kuid peavad tagama avalduse rahuldamise eelduseks olevate tingimuste täitmise (vt ülalpool). Vastasel juhul on vallal õigus talihoolde tegemine peatada kuni tingimuste täitmiseni.  Eratee avaliku kasutamise lepingute ettevalmistamisega tegeleb ja talihoolde avaldusi võtab vastu vallavalitsuse jurist Anu Suviste, e-post: anu.suviste(at)kohila.ee, tel 489 4766.