Tööpakkumised

 Kohila Vallavalitsus võtab teenistusse

JURISTI

Ametikoha põhiülesanded:

 • Omavalitsuse haldus- ja õigusaktide eelnõude ning lepingute jt dokumentide projektide koostamine kooskõlas seaduse ja valla huvidega.
 • Sissetulevate dokumentide ja nende projektide seadusele ja valla huvidele vastavuse tagamine.
 • Vallavalitsuse ning hallatavate asutuste teenistujate ja volikogu liikmete õigusalane nõustamine.
 • Notariaalset tõestamist vajavate tehingute ettevalmistamine ja valla esindamine nende tegemisel.
 • Vallavara arvestuse pidamine ja valitsemise korraldamine.
 • Valla kasuks piiratud asjaõiguste ja sundvalduse seadmine ning sundvõõrandamise läbiviimine.
 • Vara hõivamise ja munitsipaliseerimise korraldamine.
 • Pärimistoimingute tegemine.
 • Vallavara kindlustamine ja kahjujuhtumite menetlemine.
 • Riigihangete ning enampakkumiste läbiviimine.
 • Personalitöö korraldamine.
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldamine.
 • Omavalitsuse töö avalikustamise korraldamine, teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamine.
 • Müügipiletite ja avaliku ürituse lubade menetlemine ja väljastamine.
 • Valla esindamine ühistute koosolekutel.
 • Vajadusel majanduslike huvide deklaratsioonide registri haldamine.
 • Rahvastikuregistri toimingute ja kannete tegemine.
 • Vajadusel teiste vallavalitsuse kantselei teenistujate asendamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele
 • hea arvuti kasutamise oskus (MS Office, Outlook, dokumendihaldustarkvara jt)
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene keel)
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist.

Kasuks tuleb: eelnev töökogemus ja B-kategooria juhilubade olemasolu

Töö eeldab: head suhtlemisoskust, koostöövalmidust, algatusvõimet, pingetaluvust

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd ja võimalust eneseteostuseks
 • head töökeskkonda
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

 

CV ja lühike motivatsioonikiri koos palgasoovi ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 28. juuniks 2018 e-postiga vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainfo: Anu Suviste, tel 489 4766, 5660 6911, e-post anu.suviste@kohila.ee.

________________________________________________________________________________________

Seoeses õpilaste arvu kasvuga võtab Kohila Gümnaasium alates 01. september 2018. a  tööle:

 • Inglise keele õpetaja (1,0 kohta).  Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 06. juuliks  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee
 • Matemaatika õpetaja (1,0 kohta).  Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 06. juuliks  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee
 • Kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 kohta).  Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 15. juuniks 2018 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee.

Kohila Gümnaasiumi direktor Neeme Lumi

Info telefonil 53 422 311.

_____________________________________________________________________________

Prillimäe Lasteaed Põnnipere ootab oma meeskonda

Õpetaja abi (1,0 koormus)

Kui sulle meeldib lastega tegutsemine, oled rõõmsameelne, loov ja koostööaldis, siis saada oma CV ja avaldus hiljemalt 19. juuniks meiliaadressile ponnid@kohila.ee, küsimuste korral helista 5556 0049.

______________________________________________________________________________

 

Võtame tööle heakorratöötaja

Tööülesanded:

- alevi koristamine
- prügikastide tühjendamine
- muru niitmine
- muud tegevused vastavalt vallaaedniku korraldusele
Lisainfo: Anu Adamson, tel. 5622 3000
anu.adamson@kohila.ee
Teata soovist hiljemalt 31.05.18 kell 17.00

 

Kohila  Lasteaed  Männi ootab uuest õppeaastast oma meeskonda  muusikaõpetajat.

Tööleasumine 3. septembril 2018.

Kandidaadilt ootame

 • valmisolekut meeskonnatööks ning head suhtlusoskust,
 • positiivset ellusuhtumist,
 • erialane kõrgharidus  või õppimine  vastaval erialal
 • valmisolek töötada ka erivajadustega lastega;

KUI SULLE MEELDIB MUSITSEERIDA 2-7AASTASTE LASTEGA  NING  LUUA KESKKOND, KUS LAPSED ÕPIKSID MUUSIKAST RÕÕMU TUNDMA, siis  ootame Sinu

Avaldust, elulookirjeldust,  haridust tõendavate dokumentide koopiad  ja motivatsioonikirja  hiljemalt 12. juuniks 2018. a aadressil direktor.manni@kohila.edu.ee või Tööstuse 3, Kohila 79804.

Täiendav info telefonil 55 56 0048, direktor   Ragne Pesur

_______________________________

Kohila Gümnaasium võtab alates 01. september 2018. a  tööle:
 • Eripedagoogi (1,0 kohta). Ootame oma meeskonda pedagoogi, kellel on erialane magistrikraad eripedagoogikas ning alusteadmised logopeediast. Eripedagoogi tööülesanneteks on õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamine, õpilaste vajadustest lähtuvate eritasemeliste õppekavade ja õppematerjalide koostamine ning nende alusel õpetamine nii rühmas kui individuaalselt, samuti kolleegide ja lapsevanemate nõustamine lapse arengu toetamisel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 09. aprilliks 2018 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil  53422311.

 • Klassiõpetaja asendaja õpetaja lapsepuhkusel viibimise ajaks (1,0 kohta).  Eelistatud on inglise keele õpetaja lisaeriala või ettevalmistust omav kandidaat.  Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 09. aprilliks 2018 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil  53422311.

---------

KP Factory OÜ võtab tööle:
Toodete pakkija
Vaata lisainfot SIIN

KP Factory OÜ võtab tööle:
Lõikaja ja Tootmismasina operaatori
Vaata lisainfot SIIN

KP Factory OÜ võtab tööle:
Trükimasina operaatori
Vaata lisainfot SIIN

___________________

TÖÖPAKKUMINE NOORSOOTÖÖTAJALE

Kohila Avatud Noortekeskus võtab tööle 0,5 kohaga noorsootöötaja (tähtajaline leping lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks). Kohila Avatud Noortekeskus on noorsootöö põhimõtetest lähtuv noorsootööasutus, mille eesmärgiks on arendada ja toetada noore aktiivsust, innustada omaalgatust ja toimetulekut ühiskondlikus elus.

Töö sisu:

- noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa arengukeskkonna loomine;  

- noorte  omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine;

- noori arendavate tegevuste (noorteürituste, töötubade) planeerimine, korraldamine, läbiviimine;
- noortega kontakti ja usaldusliku suhte loomine;

- noorteprojektide planeerimine, kirjutamine ja elluviimine.

Nõudmised kandidaadile

·       eelnev (töö)kogemus noorsootöö või pedagoogika valdkonnas

·       soovitatavalt kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal

·       soov töötada noortega ning neid motiveerida

·       väga hea suhtlemis-, kuulamis- ja väljendusoskus, juhendamisoskus ning kõrge pingetaluvus;

·       korrektsus, tolerantsus, positiivne ellusuhtumine, algatusvõime, loovus tööülesannete täitmisel, lahendustele orienteeritus, kohusetundlikkus

·       eesti keele oskus kõrgtasemel ning suhtlustasemel inglise keele oskus

·       hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)

·       valmisoleku õhtusel ajal töötamiseks

·       koostööoskus ja meeskonnatöö

Kasuks tuleb: projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus, laagrikasvataja kvalifikatsioon, noorsootöötaja kutse, huviala olemasolu, mida saab kasutada ka oma töös noortega (nt mõne ringitegevusena sidudes).

Omaltpoolt pakume

• sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis

• vaheldusrikast tööd

• võimalusi eneseteostamiseks

• erialaseid täiendkoolitusi

Tööle asumine: 1. veebruar 2018

Töökoha asukoht: Kohila vald

Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 29. jaanuar aadressile tessi.ilustrumm-press@kohila.edu.ee.

Info telefonil +372 5556 0182 või e-postiga tessi.ilustrumm-press@kohila.edu.ee.

_______________________________

Kohila raamatukogu võtab tööle vanemraamatukoguhoidja (1,0 koormusega)

Peamised tööülesanded:

-        lugejateenindus ja lugejate infopäringutele vastamine;

-        lugejate arvutialane juhendamine, kasutajakoolituste läbiviimine;

-        raamatukoguürituste korraldamine;

-        lastele ja noortele suunatud temaatiliste raamatukogutundide läbiviimine;

-        valla haridusasutustega koostöö tegemine;

-        raamatukogu blogi ja FB lehe täiendamine;

-        raamatukogu kodulehekülje tegemine;

-        raamatuväljapanekute koostamine.

Nõudmised kandidaadile:

-        raamatukogunduse või infoteaduse alane kõrgharidus (või muu kõrgharidus);

-        muu kõrghariduse puhul raamatukoguhoidja kutseeksami sooritamine 1 aasta jooksul alates tööle asumisest;

-        eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil;

-        hea suhtlemisoskus;

-        hea arvuti kasutamise oskus;

-        huvi kirjanduse vastu;

-        algatusvõime;

-        korrektsus ja kohusetundlikkus;

-        valmidus meeskonnatööks;

-        vajadusel töötamine õhtusel ajal ja laupäeviti.

Kasuks tuleb:

-        ürituste korraldamise kogemus;

-        töökogemus laste ja noortega.

Pakume:

-        erialaseid täiendkoolitusi;

-        eneseteostuse võimalust;

-        head töökollektiivi.

Kandideerimiseks saata CV koos sooviavaldusega aadressil kristiina.bender@kohila.edu.ee hiljemalt 20. veebruariks 2018.

Lisainfo: Kristiina Bender, tel: 55560181, 4833805

----------

Bong Eesti OÜ pakub tööd ÜMBRIKUTE TOOTMISLIINI JUHT- SEADISTAJALE (masinajuht) Lisainfo siin

------------

Salutaguse Pärmitehas AS otsib oma meeskonda LAOTÖÖTAJAT. Lisainfo siin

-----------------

OÜ Contractor pakub tööd toodete viimistleja-pakkijale. Töö sisu toodangu viimistlemine ja ettevalmistamine transpordiks värvi-pakkeosakonnas. Vajalik telfri ja ketaslihvija käsitsemise oskus. 

 Töötasu kokkuleppel, ca 6,5 EUR/h (bruto).
Toivo tel 56 902 190 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meditsiiniõde ja hooldaja, ootame Sind Hageri Hooldekodu

abivalmisse kollektiivi!
Tööle on võimalik asuda kohe.

Meditsiiniõele pakume osalist ja hooldajale täistööaega.

Lisainformatsioon: hageribyroo@gmail.com või tel 5569 5618

Mariann Saar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapla Hoone Grupp OÜ pakub tööd klienditeenindajale Kohila käsipesulas.
Väljaõpe kohapeal. Oma sooviavaldus ja CV saata aadressil: kohila.kasipesula@hot.ee, tel 5346 9681.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapla Tarbijate Ühistu pakub alalist tööd MÜÜJALE ja VANEMMÜÜJALE Kohila Konsumis.

Tööle asumisel vajalik tervisetõend (töö toidukaupadega). Töötamine graafiku alusel.

Palume saata CV Rapla Tarbijate Ühistusse meiliaadressil raplaty@raplaty.ee või viia kaupluse juhatajale. Info tel 48 55 444 Töökeskkonna ja Personalihalduse juht ja 53068663 (kohila Konsum)

Rapla Tarbijate Ühistu pakub ajutist tööd (puhkuseasendaja) MÜÜJALE  Kohila Konsumis.

Tööle asumisel vajalik tervisetõend (töö toidukaupadega). Töötamine graafiku alusel.

Palume saata CV Rapla Tarbijate Ühistusse meiliaadressil raplaty@raplaty.ee või viia kaupluse juhatajale. Info tel 48 55 444 Töökeskkonna ja Personalihalduse juht ja 53068663 (kohila Konsum)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salutaguse pärmitehas otsib oma meekonda TOIDUAINE TEHNOLOOGI