Tööpakkumised

Kohila Vallavalitsus võtab tööle Kohila Koolituskeskuse,

mis hõlmab muusikakooli, kunstikooli ja täiskasvanute vabahariduskeskust,

juhataja

Tööülesanne on asutuse juhtimine vastavalt koolituskeskuse põhimäärusele ja huvikooli seadusele.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus
 • juhtimiskompetents
 • soovitavalt muusika- või kunstialane haridus
 • üldised teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus heal tasemel (soovitavalt inglise keel)

Töö eeldab:  avatust uutele ideedele, väga head suhtlemisoskust ja  koostöövõimet,  oskust meeskonda ühise eesmärgi saavutamiseks ühendada, head analüüsi- ja planeerimisoskust, korrektsust, valmisolekut õppimiseks ja enesearendamiseks ning tahet meeskonna arengut toetada.

Kasuks tuleb:

 • B-kategooria juhilubade olemasolu
 • täiendavalt teise võõrkeele oskus
 • eelnev töökogemus valdkonnas

Omalt poolt pakume:

 • võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd
 • head töökeskkonda
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

Avaldus, CV ja visioon asutuse tegevuse kohta, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning kandidaadi soovil muud dokumendid  palume saata 16. maiks e-postiga aadressil: meeri.ehandi@kohila.ee või saata kirjaga aadressil Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa. Avalduses palun näidata võimalik tööle asumise aeg ja palgasoov.

Lisainfo: haridusnõunik Meeri Ehandi, e-post meeri.ehandi@kohila.ee, tel 4894791 või 56224000.

_______________________________
 
Kohila Gümnaasium võtab alates 01. september 2018. a  tööle:
 • Eripedagoogi (1,0 kohta). Ootame oma meeskonda pedagoogi, kellel on erialane magistrikraad eripedagoogikas ning alusteadmised logopeediast. Eripedagoogi tööülesanneteks on õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamine, õpilaste vajadustest lähtuvate eritasemeliste õppekavade ja õppematerjalide koostamine ning nende alusel õpetamine nii rühmas kui individuaalselt, samuti kolleegide ja lapsevanemate nõustamine lapse arengu toetamisel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 09. aprilliks 2018 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil  53422311.

 • Klassiõpetaja asendaja õpetaja lapsepuhkusel viibimise ajaks (1,0 kohta).  Eelistatud on inglise keele õpetaja lisaeriala või ettevalmistust omav kandidaat.  Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 09. aprilliks 2018 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil  53422311.

---------

KP Factory OÜ võtab tööle:
Toodete pakkija
Vaata lisainfot SIIN

KP Factory OÜ võtab tööle:
Lõikaja ja Tootmismasina operaatori
Vaata lisainfot SIIN

KP Factory OÜ võtab tööle:
Trükimasina operaatori
Vaata lisainfot SIIN

___________________

TÖÖPAKKUMINE NOORSOOTÖÖTAJALE

Kohila Avatud Noortekeskus võtab tööle 0,5 kohaga noorsootöötaja (tähtajaline leping lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks). Kohila Avatud Noortekeskus on noorsootöö põhimõtetest lähtuv noorsootööasutus, mille eesmärgiks on arendada ja toetada noore aktiivsust, innustada omaalgatust ja toimetulekut ühiskondlikus elus.

Töö sisu:

- noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa arengukeskkonna loomine;  

- noorte  omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine;

- noori arendavate tegevuste (noorteürituste, töötubade) planeerimine, korraldamine, läbiviimine;
- noortega kontakti ja usaldusliku suhte loomine;

- noorteprojektide planeerimine, kirjutamine ja elluviimine.

Nõudmised kandidaadile

·       eelnev (töö)kogemus noorsootöö või pedagoogika valdkonnas

·       soovitatavalt kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal

·       soov töötada noortega ning neid motiveerida

·       väga hea suhtlemis-, kuulamis- ja väljendusoskus, juhendamisoskus ning kõrge pingetaluvus;

·       korrektsus, tolerantsus, positiivne ellusuhtumine, algatusvõime, loovus tööülesannete täitmisel, lahendustele orienteeritus, kohusetundlikkus

·       eesti keele oskus kõrgtasemel ning suhtlustasemel inglise keele oskus

·       hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)

·       valmisoleku õhtusel ajal töötamiseks

·       koostööoskus ja meeskonnatöö

Kasuks tuleb: projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus, laagrikasvataja kvalifikatsioon, noorsootöötaja kutse, huviala olemasolu, mida saab kasutada ka oma töös noortega (nt mõne ringitegevusena sidudes).

Omaltpoolt pakume

• sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis

• vaheldusrikast tööd

• võimalusi eneseteostamiseks

• erialaseid täiendkoolitusi

Tööle asumine: 1. veebruar 2018

Töökoha asukoht: Kohila vald

Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 29. jaanuar aadressile tessi.ilustrumm-press@kohila.edu.ee.

Info telefonil +372 5556 0182 või e-postiga tessi.ilustrumm-press@kohila.edu.ee.

_______________________________

Kohila raamatukogu võtab tööle vanemraamatukoguhoidja (1,0 koormusega)

Peamised tööülesanded:

-        lugejateenindus ja lugejate infopäringutele vastamine;

-        lugejate arvutialane juhendamine, kasutajakoolituste läbiviimine;

-        raamatukoguürituste korraldamine;

-        lastele ja noortele suunatud temaatiliste raamatukogutundide läbiviimine;

-        valla haridusasutustega koostöö tegemine;

-        raamatukogu blogi ja FB lehe täiendamine;

-        raamatukogu kodulehekülje tegemine;

-        raamatuväljapanekute koostamine.

Nõudmised kandidaadile:

-        raamatukogunduse või infoteaduse alane kõrgharidus (või muu kõrgharidus);

-        muu kõrghariduse puhul raamatukoguhoidja kutseeksami sooritamine 1 aasta jooksul alates tööle asumisest;

-        eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil;

-        hea suhtlemisoskus;

-        hea arvuti kasutamise oskus;

-        huvi kirjanduse vastu;

-        algatusvõime;

-        korrektsus ja kohusetundlikkus;

-        valmidus meeskonnatööks;

-        vajadusel töötamine õhtusel ajal ja laupäeviti.

Kasuks tuleb:

-        ürituste korraldamise kogemus;

-        töökogemus laste ja noortega.

Pakume:

-        erialaseid täiendkoolitusi;

-        eneseteostuse võimalust;

-        head töökollektiivi.

Kandideerimiseks saata CV koos sooviavaldusega aadressil kristiina.bender@kohila.edu.ee hiljemalt 20. veebruariks 2018.

Lisainfo: Kristiina Bender, tel: 55560181, 4833805

----------

Bong Eesti OÜ pakub tööd ÜMBRIKUTE TOOTMISLIINI JUHT- SEADISTAJALE (masinajuht) Lisainfo siin

------------

Salutaguse Pärmitehas AS otsib oma meeskonda LAOTÖÖTAJAT. Lisainfo siin

-----------------

OÜ Contractor pakub tööd toodete viimistleja-pakkijale. Töö sisu toodangu viimistlemine ja ettevalmistamine transpordiks värvi-pakkeosakonnas. Vajalik telfri ja ketaslihvija käsitsemise oskus. 

 Töötasu kokkuleppel, ca 6,5 EUR/h (bruto).
Toivo tel 56 902 190 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meditsiiniõde ja hooldaja, ootame Sind Hageri Hooldekodu

abivalmisse kollektiivi!
Tööle on võimalik asuda kohe.

Meditsiiniõele pakume osalist ja hooldajale täistööaega.

Lisainformatsioon: hageribyroo@gmail.com või tel 5569 5618

Mariann Saar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapla Hoone Grupp OÜ pakub tööd klienditeenindajale Kohila käsipesulas.
Väljaõpe kohapeal. Oma sooviavaldus ja CV saata aadressil: kohila.kasipesula@hot.ee, tel 5346 9681.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapla Tarbijate Ühistu pakub alalist tööd MÜÜJALE ja VANEMMÜÜJALE Kohila Konsumis.

Tööle asumisel vajalik tervisetõend (töö toidukaupadega). Töötamine graafiku alusel.

Palume saata CV Rapla Tarbijate Ühistusse meiliaadressil raplaty@raplaty.ee või viia kaupluse juhatajale. Info tel 48 55 444 Töökeskkonna ja Personalihalduse juht ja 53068663 (kohila Konsum)

Rapla Tarbijate Ühistu pakub ajutist tööd (puhkuseasendaja) MÜÜJALE  Kohila Konsumis.

Tööle asumisel vajalik tervisetõend (töö toidukaupadega). Töötamine graafiku alusel.

Palume saata CV Rapla Tarbijate Ühistusse meiliaadressil raplaty@raplaty.ee või viia kaupluse juhatajale. Info tel 48 55 444 Töökeskkonna ja Personalihalduse juht ja 53068663 (kohila Konsum)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salutaguse pärmitehas otsib oma meekonda TOIDUAINE TEHNOLOOGI