Geoloogilised uuringud

Kohila Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ Eesti Killustik (registrikood: 10126848) geoloogilise uuringu loa taotluse.

Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Kohila vallas Urge külas eraomandis olevatel katastriüksustel Rätsepa (katastritunnus 31701:002:0052) ja Võhma (katastritunnus 31701:002:0373).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 6,80 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 10 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus, täitekruus, ehitusliiv ja täiteliiv. Uuringuruumis esineva maavara kasutusalad on vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Keskkonnaamet on avaldanud teate geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1285959 )