« Tagasi

Kohapärimuse kursused kogukondadele, kohalikele uurijatele, õpilastele, õpetajatele, turismi- ja kultuuritöötajatele

Elavdamaks Eesti pärimuspaikade uurimist ja kohalugude jäädvustamist, korraldab MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus uuel hooajal taas kohapärimuse kursuse, mis algab 20. jaanuaril 2018 ja kestab oktoobrini. Kursus toimub üks-kaks korda kuus laupäeviti Raplas. Kursuse käigus valmib igal osalejal 1-3 küla pärimuspaikade uurimus, viiakse läbi juhendatud arhiivi- ja välitööd, oktoobris toimub ühine ettekandepäev.

 Pärimuspaiku on kõikjal meie ümber. Igas külas on mitmeid kohti, millest kõnelevad vanad rahvajutud arhiivides ja mida mäletavad maainimesed veel tänagi. Nii rahvajuttude uurimine kui ka vanade kohanimede tundmine rikastab meie maastikutaju. Pealtnäha tavapärases keskkonnas avanevad paikade lood, tähendus, pühadus, erilisus. Tundes kohajutte tunneme me ka neid kohti – nii füüsiliselt maastikul kui ka vaimses plaanis.

Tüüpilisemad pärimuspaigad on: looduslikud pühakohad; ravipaigad; vaimolendite, hiidude ja ajalooliste isikutega seotud kohad; imeliste ilmingute avaldumiskohad; ajaloolised hooned, teed, rajatised; matusepaigad; kabeli- ja kirikukohad; tänapäeval näiteks ka UFO-kohad jne.

 Et pärimuspaiku terviklikult tundma õppida, tuleb osata kasutada mitmes erinevas mäluasutuses hoitavat teavet: lisaks rahvaluulele leidub palju ka keelelisi, arheoloogilisi, koduloolisi, kartograafilisi, loodusteaduslikke jm andmeid. Ühtlasi on kindlasti vajalik kohalike maaelanike metoodiline küsitlemine ning paikade uurimine, kaardistamine ja pildistamine koha peal.

 Vanade külaelanike kadudes on hääbumas ka vanemad kohajutud. Samas on meie keskel veel palju häid teadjaid, kelle abiga tasuks arhiivides mainitud kohad maastikul üles otsida ja kellelt lugusid lisaks küsida.

 Kõige lähemal on pärimuspaigad oma küla elanikele. Seepärast on ka kõige parem, kui kogukonnaliikmed ise õpivad oma küla pärimusmaastikku tundma. Kesksete uurimisasutuste töötajad võivad teha küll teatud üldistusastmega uuringuid või ka mõnes üksikus külas enam süveneda, kuid valdavat enamikku meie pärimuspaikadest nad uurida ei jõua. Seepärast oleks väga vaja süstemaatilisse pärimusmaastiku uurimisse ja kohapärimuse jäädvustamisse kaasata ka kohalikud kogukonnad. Nii saaksid professionaalsed kohapärimuse uurijad kogukonnaliikmetega enda aastatepikkuseid kogemusi ja oskusi jagada ning üheskoos suudetaks kindlasti enam saavutada.

 Kohapärimuse kursus  koosneb neljast moodulist ja selle käigus õpivad osalejad tundma kohapärimuse ainevaldkonda, pärimuspaikade olemust ja uurimislugu; kasutama pärimuspaikade uurimise allikaid; valmistama ette ja viima läbi välitöid ning välitöödel kogutut nõuetekohaselt vormistama. Oktoobriks valmib igal osalejal 1-3 küla pärimuspaikade uuring, mida on võimalus tutvustada ühisel ettekandepäeval ja mille alusel on võimalik koostada artiklikogumik.

 Kursus toimub laupäeviti, üks või kaks korda kuus Raplas Tallinna mnt 3 kontorihoone kolmanda korruse koosolekuruumis.

I OSA Kohapärimuse ja pärimuspaikade olemus

20.01. Kohapärimuse olemus: definitsioonid, uurimislugu, kirjandus

27.01. Pärimuslikud puud, kivid, allikad, kalmistud, kabelikohad

10.02. Looduslikud pühakohad

II OSA Uurimisallikad ja ettevalmistus välitöödeks

03.03. Pärimuspaikade uurimise allikad I

17.03. Pärimuspaikade uurimise allikad II, välitööde ettevalmistus arhiivides ja internetis

19.03. (Aeg võib kokkuleppel kursuslastega muutuda.) Praktikapäev Tartu mäluasutustes: Eesti Rahvaluule Arhiiv, Ajalooarhiiv, Tartu Ülikooli arheoloogia kabinet

III OSA välitööde metoodika

14.04. Välitööde metoodika I

05.05 Välitööde metoodika II – mh arutame praktikas tekkinud probleeme

IV OSA Töötulemuste vormistus

12.05 Arhiveerimine I: nimestiku koostamine, litereerimine, viitamine, kursusetöö vormistamine

15.09. Arhiveerimine II: praktika käigus tekkinud probleemide lahendamine; kogutud info analüüsivõimalused, edasise töö kavad; seminari ettevalmistus

20.10. Seminar: kõigile huvilistele avatud ettekandepäev Raplas

 Kursustel võib osaleda ühe päeva kaupa, valides endale huvipakkuva teemapäeva. Samas on terviklike tulemuste saavutamiseks soovitatav osaleda kogu kursusel.

 Kursusetasu:

* tasudes 10 päeva enne loengupäeva: 15.- €/päev

* tasudes loengupäeval: 20.- €/päev

* praktikapäev Tartus 30.- ja 40.- € samal põhimõttel

Kursusetasu palume kanda MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus arvele SEB-pangas kontonumbriga EE441010220241801223. Selgituseks palume märkida: Kohapärimuse kursused. Tasuda saab ka arve alusel. Registreerituks loetakse need, kes on teinud ülekande enne vastavat loengupäeva.

Loengupäevalt puudumise korral tasu ei tagastata.

Kontakt:

info@ekoke.ee

53 405 189 Jüri Metssalu