KOHILA VALDA SAAB ESITADA TAOTLUSI PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILISEKS KOHANDAMISEKS

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. Kohanduse saaja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, kontaktandmed;

2. Füüsilise kohanduse kirjeldus (kirjeldada vajadust täpsemalt):

2.1  liikuvusega seotud toimingute parandamiseks;

2.2  hügieenitoimingute parandamiseks;

2.3  köögitoimingute parandamiseks

*Füüsiline kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist puudega inimese erivajadusest tulenevalt.

Vastavalt „Meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kohalike omavalitsuste toetuse suurused ja kohanduste arv" on Kohila valla kohanduste arv 6 ning toetuse kogusumma 29 343 eurot.

Elanike taotluste alusel koostab omavalitsus taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle rahandusministeeriumile otsuse tegemiseks. Pärast toetusotsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ning rahandusministeerium kompenseerib valla kulud kuni 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Taotlus esitada hiljemalt 20. mai 2018 Kohila Vallavalitsusele Vabaduse 1, Kohila või saata e-posti aadressile: vallavalitsus@kohila.ee.

Lisainformatsioon: Väino Maasalu, sotsiaalnõunik tel. 5556 0086 või vaino.maasalu@kohila.ee