« Tagasi

Kohila valla tublide tunnustamine - ootame ettepanekuid

Kohila vallavolikogu tunnustamiskomisjon ootab kodanikelt, ühendustelt, organisatsioonidelt ja ettevõtetelt ettepanekuid selle kohta, kes võiksid olla väärilised saama Kohila valla teenetemärki, vapimärki, aastapreemiaid (parima ühenduse preemia, aasta eluedendaja preemia, elutöö preemia) ja aunimetust Kohila kuldaväärt koolmeister.

Ettepanek peab sisaldama:

1)      kandidaadi nime, sünniaastat / kollektiivi, ühenduse nimetust;

2)      esitamise põhjendust;

3)      kandidaadi kontaktandmeid, eelistatavalt postiaadressi;

4)      ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid.

Tunnustusettepanekud palume saata hiljemalt 20. jaanuariks 2018. aastal aadressil juri.vallsalu@eelk.ee, vallavalitsus@kohila.ee või paberkandjal: Kohila vald, Vabaduse 1 Kohila, märksõna: tunnustamiskomisjon.

Aumärkide, aunimetuste, preemiate kirjelduse ja omistamise korraga saab tutvuda valla kodulehel Üldinfo hulgas rubriigis Eeskirjad ja korrad. (vaata tunnustuskorda SIIN

Tunnustuse omistamise otsustab vallavolikogu tunnustamiskomisjon.