« Tagasi

Kohila Vallavalitsus võtab teenistusse EHITUSE JUHTIVSPETSIALISTI

Ametikoha põhiülesanded:

• Ehitus- ja remonttööde ning ehitiste projekteerimisega seotud hangete korraldamine.

• Teede ja tänavavalgustuse projekteerimise, rekonstrueerimise ja ehituse hangete korraldamine.

• Valla esindamine projekteerimise ja ehitustööde korraldamisel ja vastuvõtmisel, vajadusel hallatavate

asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel.

• Valla esindamine teede ja tänavavalgustuse projekteerimise, rekonstrueerimise ja ehitustööde korraldamisel

ning vastuvõtmisel.

• Ettepanekute tegemine ehitusvaldkonna eelarve koostamise protsessis ja ehitusvaldkonna eelarve täitmise

jälgimine.

• Ehitusdokumentatsiooni ning ehitusuuringute materjalide kogumine ja säilitamine.

• Valla omandis olevate hoonete hooldusraamatute kasutuse korraldamine.

• Valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll.

• Ehitusjärelevalve teostamine ehitusseaduse alusel.

• Ehitiste kasutuslubade taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja kasutuslubade väljastamine.

• Valla elanike ja ettevõtete nõustamine ehitustegevuseks vajalike toimingute tegemisel ja ehitamisele

esitatavate nõuete selgitamine.

• Valdkonda puudutavatele avaldustele ja kirjadele vastamine. Aruannete ja rahastamistaotluste koostamine.

• Hoonetega seotud heakorrakampaaniate korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:

• erialane kõrgharidus

• vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele

• hea arvuti kasutamise oskus (AutoCad, MS Office)

• eesti keele oskus kõrgtasemel ja kahe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega

(soovitavalt vene ja inglise keel)

• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist.

Kasuks tuleb:

• B-kategooria juhilubade olemasolu

• eelnev töökogemus

Töö eeldab: head suhtlemisoskust, koostöövalmidust, algatusvõimet, pingetaluvust

Omalt poolt pakume:

• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd

• head töökeskkonda

• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

Avaldus ja CV koos palgasoovi ja võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 15. jaanuariks 2018 e-postiga vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainfo: vallavanem Heiki Hepner, tel 5556 0088, e-post heiki.hepner@kohila.ee.

Töökuulutust saad lugeda ka siit