Kohila Vallavalitsus pakub tööd ARENDUSNÕUNIKULE

Tööülesanded:

- Valla arengustrateegia, arengukava ja teiste arengudokumentide koostamine, nendesse täienduste ja parandusettepanekute tegemine ning nende sisse viimine.

- Külade arengukavade koostamise nõustamine.

- Arenguprotsesside ja tulemuste (arengut käsitlevad andmed) andmehõive korraldamine, analüüs, üldistamine ning kommunikeerimine erinevatele sihtgruppidele.

- Valla arengut käsitlevate küsimuste ja ettepanekute esitamine planeerimisprotsessides.

- Erinevate projektitaotluste koostamine ning projektide juhtimine.

- Projektide rahastamisvõimaluste otsimine, sellekohase info koondamine ning edastamine erinevatele sihtrühmadele. MTÜ-de, allasutuste ja vallaelanike sellealane nõustamine.

- Ettevõtluse edendamine ja ettevõtjatega koostöö korraldamine.

- Rahvusvaheliste suhete edendamisele kaasaaitamine.

- Projektipartnerite otsing, partnerotsingute info vahendamine Kohila piirkonda ja Kohila piirkonna kohta väljapoole.

- Kohila valda tutvustavas ja teistes mainekujunduse protsessides osalemine ja vajadusel vastutava ametniku abistamine selles valdkonnas.

- Komisjonides, nõukodades, töörühmades jm organites osalemine ja Kohila valla esindamine ning huvide kaitsmine.

- Elanike ühistranspordiküsimuste lahendamise koordineerimine.

- Vallavalitsuse ja vallavolikogu eelnõude koostamine oma pädevuse piires ja nende eelnõude tutvustamine vallavalitsusele, vallavolikogu komisjonidele ja vallavolikogule.

 

Nõudmised kandidaadile:

- kõrgharidus;

- hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint);

- eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt inglise keel);

- üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist;

 

Töö eeldab:

- head suhtlemisoskust

- koostöövalmidust

- algatusvõimet

- pingetaluvust

 

Kasuks tuleb:

- B-kategooria juhilubade olemasolu

- eelnev töökogemus

- kahe võõrkeele (soovitavalt inglise ja vene keel) oskus

 

Omalt poolt pakume:

- võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd

- head töökeskkonda

- sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda,

Avaldus ja CV palume saata 17. novembriks 2017 e-postiga aadressil vallavalitsus@kohila.ee või saata kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804 Raplamaa. Avalduses palun näidata võimalik tööle asumise aeg ja palgasoov.

Lisainfo Heiki Hepner (vallavanem), tel 55560088, e-post heiki.hepner@kohila.ee.