« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung 26. juunil 2018 kell 16.00 Kohila Koolituskeskuses

 


P Ä E V A K O R D

 

  1. Vallavanema informatsioon

  1. Kohila ning  Rapla valla jäätmekava 2018 –2022

  1. Maa tasuta kasutamiseks andmine.Kurrunurru kinnistu

  1. Kinnistu ostmine.  Urge küla, Kiriku tee 8

  1. Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju

  1. Vallavara valitsemise kord. II lugemine

   7.Kohila valla põhimäärus. II lugemine

  1. Tunnustamise kord

  1. Eelarve koostamise vastuvõtmise ja täitmise kord

  1. Muud küsimused

Eelnõude link: https://atp.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?o=107&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50282

Jüri Vallsalu

Kohila vallavolikogu esimees