« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 29.05.2018 kell 16.00 Kohila Koolituskeskuses.

K O H I L A  V A L L A V O L I K O G U  P Ä E V A K O R D

  1. Vallavanema informatsioon
  1. Lumikella katastriüksuse sihtotstarbe  muutmine
  1. Detailplaneeringu kehtestamine. Aandu tee äärne kvartal
  1. Kohila valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
  1. Üürilepingu sõlmimine. Kohila Apteegi OÜ
  1. Arvamuse andmine Sutlema III lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse kohta
  1. Kohila Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu täiendamine
  1. Muud küsimused

Eelnõud: https://atp.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?o=107&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50282

Jüri Vallsalu

Kohila vallavolikogu esimees