« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 29. augustil kl 16 Tohisool

Päevakord:
 
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
 
2. Kinnisasjade koormamine reaalservituudiga
Ettekandja jurist Anu Suviste
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
3. OÜ Eesti Killustik geoloogilise uuringu loa menetluse ümbervaatamine 
Ettekandja keskkonnanõunik Nele Leitaru
Kaasettekandjad OÜ Eesti Killustik esindajad ja  maakomisjoni esimees  Hillar Kalmet
 
4. Vaide rahuldamata jätmine
Ettekandja abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
5. Rapla maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete  delegeerimine Raplamaa Omavalitsuste Liidule 
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
 
6. Detailplaneeringu algatamine. Kullametsa
Ettekandja vallaarhitekt Sille Rõõmus
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
7. Katastriüksuse sihtotstarbe  muutmine. Varsakopli
Ettekandja abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
8. Kinnisasjade omandamine
Ettekandja abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
9. Kohila valla eelarvestrateegia. I lugemine
Ettekandja finantsnõunik Piret Puun
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
10. Vallavolikogu sotsiaalsed garantiid
Ettekandja volikogu esimees Jüri Vallsalu
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
11. Valimiste jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Ettekandja vallasekretär Ahto Järvela
 
12. Muud küsimused