« Tagasi

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees on Heiki Hepner

 15. detsembril valiti Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) täiskogul  juhatuse esimeheks Kohila vallavanem Heiki Hepner ja aseesimeheks Rapla vallavanem Piret Minn.

Pärast oktoobrikuiseid valimisi on ROL-i liikmete arv kahanenud neljani ehk senise 20 inimese asemel on täiskogus 8 esindajat – igast vallast volikogu esimees ja kolmest vallast ka vallavanem.

Siiani on ROL-i igapäevatööd juhtinud büroo kahe töötajaga – tegevjuht ja sekretär. Maavalitsuste kaotamise järel on riik andnud osa maavalitsuste tegevustest üle omavalitsustele ühiseks täitmiseks ning volikogud on need kohustused delegeerinud ROL-ile. Need ülesanded puudutavad just maakonna arendustegevust, erinevaid tunnustamisi, kultuurikorraldust, rahvatervise ja turvalisusega seotud teemasid. Seetõttu võetakse büroosse täiendavalt inimesi tööle - arendusjuht, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist ning kultuuri- ja haridusspetsialist. Nendele kolmele kohale tuleb konkurss. Tegevjuhina jätkab Silvi Ojamuru.

ROL-i uue aasta üks tähtsamaid ülesandeid on maakonna arengustrateegia koostamine, mis peab olema kooskõlastatud ja kinnitatud 15. jaanuariks 2019.  Kiire on aga kahe komisjoni moodustamisega – auhindamiskomisjon ja "Eesti Vabariik 100" maakondlik komisjon, kuna mõlemad peavad juba uue aasta alguses tegevust alustama.