« Tagasi

RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIT võtab seoses tegevuse laienemisega tööle MAAKONNA TURVALISUSE- JA RAHVATERVISE SPETSIALISTI

Maakonna turvalisuse- ja rahvatervise spetsialist on töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla maakonna turvalisuse- ja rahvatervise alaste tegevuste ühine kavandamine, eestvedamine ja elluviimine; maakonna turvanõukogu ja tervisenõukogu tegevuse koordineerimine; rahvaspordi alase koostöö korraldamine; maakondlikul tasandil rahvatervise ja sellega tihedalt seotud valdkondade juhtimiseks vajalike võrgustike loomine, koostöö omavalitsustega; maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine jms.

Töökuulutus