« Tagasi

Tule Kohila valla elanikuks - päriselt!

Kas oled mõnel hetkel mõelnud, et oleks vast päris hea olla kogu ihu ja hingega seal, kus tegelikult elan?
Püüdes saada igalt poolt mujalt pakutavaid kõikvõimalikke hüvesid ja soodustusi, kujuneb see aja jooksul tahestahtmata manipuleerimiseks iseendaga, ähmastub kodutunne.
Kui inimese kodune aadress elanikeregistri järgi on sama, kus ta põhimiselt elab, siis aitaks see lahendada mitmedki kodupaiga probleemid, muuta see meeldivamaks ning turvalisemaks. Teiselt omavalitsuselt saadavad hüved ei kaalu kaugeltki üles selgeid võimalusi ja vahendeid kodukandi elukeskkonna parendamiseks.
Meile kõigile meeldib, et kodutee kulgeb mööda hooldatud, valgustatud ja lumest puhastatud tänavat. Väga tore on nii endal vaadata kui ka külalistele näidata heakorrastatud haljasalasid, mänguväljakuid, puhkealasid, kasutada kaunist saastamata loodust vabaaja veetmiseks ja sõprade seltsis olemiseks. Kõik päris Kohila valla elanikud on andnud selleks oma panuse, et siin nii oleks. Vabaühenduste liikmed viivad oma toredaid ideid ellu ja haaravad ka naabreid kaasa, et kodu ei lõppeks oma ukse või väravaga, et kodu jätkuks ka oma aia taga. Kuigi palju suudetakse ära teha hea pealehakkamise ja entusiasmiga, üksnes sellest siiski ei piisa – vaja on ka rahalist panust.
Üle poole vallaeelarve tuludest moodustab füüsilise isiku tulumaks, mis laekub ainult nende elanike tuludelt, kes on laekumisele eelneva  aasta 31. detsembri seisuga valla elanikeregistris. Kuigi elanike arv on kasvanud, elab Kohila vallas alaliselt ikkagi umbes 500 elanikku, kes on ühel või teisel põhjusel sisse kirjutatud mõnda teise omavalitsusse. Kindlasti on nende hulgas ka inimesi, kes elavad üüripinnal ja neil ei lubata sinna sisse kirjutada. Sellele probleemile võiks leida lahenduse, kui pöördute oma murega vallavalitsusse.
2016. aastal laekus Kohila vallas ühe elaniku kohta tulumaksu 748 eurot ja 2017. aastaks prognoosime maksutulu ligi 800 eurot elaniku kohta. Kolme esimese kvartali andmete põhjal oli Kohila vald selle näitajaga Eestis 23. kohal kõigi 213 omavalitsuste pingereas. 500 sissekirjutatud elaniku panus oleks tulumaksuna 2018. aasta eelarvesse prognoositavalt 430 tuhat eurot. See on väga suur summa ning võimaldaks elukeskkonda tunduvalt paremaks muuta.
2017. aasta alguseks oli Kohila valla elanike arv kasvanud 7062, kuid tänavu on elanike arvu juurdekasv võrreldes eelmise aastaga pidurdunud. 1. novembri seisuga elas Kohila vallas 7072 inimest. Samas võiks see arv olla vähemalt 7500 inimest, kui võtta arvesse ka need, kes elavad küll Kohila vallas, kuid on rahvastikuregistri andmetel hoopis mujal.
Sissekirjutuse mittetegemiseks võib olla erinevaid põhjuseid, kuid omavalitsus saab meie ühiseid hüvesid luua ainult nende vahendite arvelt, mis valla eelarvesse laekuvad. Seepärast on vallavalitsus sunnitud investeeringute tegemisel ja teenuste osutamisel arvestama ka seda, kui palju sissekirjutatud elanikke mingis piirkonnas või tänaval elab.
Inimesed võiksid olla ka ametlikult päriselt seal, kus elavad, et nad ei jääks ainult nägemuseks, vaid oleksid reaalselt oma valla jaoks olemas. Nii saaks ka vald olla kõigi oma elanike jaoks tõeline koduvald ja praegu ametlikel andmetel tühjad kodud täituksid meie oma inimestega, kelle heaolu on vallale prioriteediks.
Elage ja olge päris meie oma Kohila valla inimesed!
Koos suurema hulgaga saavutame rohkem.
Kaasalööva ellusuhtumisega on oma kodukandi probleeme palju kergem lahendada ja piisava elanike arvu puhul leitakse kindlasti kergemini ka rahaline kate.

Kohila vallavalitsus