« Tagasi

Vilivere projekteerimine- mõõdistamine

AS Infragate Eesti täidab Kohila Maja OÜ'ga sõlmitud riigihanke nr 191195 lepingut „Aespa ja Vilivere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" – projekteerimistööde I etapp", mille kohaselt projekteeritakse Vilivere küla projektipiirkonda ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteem. 
 
Antud projekteerimistööde raames teostatakse OÜ Top Geodeesia poolt geodeetilised maa-ala mõõdistused ajavahemikus jaanuar-märts 2018. Palume inimestel sellega arvestada.   
 
Projektipiirkonna mõõdistusalad on toodud skeemil.