Alates Aprillist on alanud Aespa piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks vajalike ehitus-geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega. Mõõdistustööde eesmärk on...

Alanud on Aespa aleviku ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni uurimis- ja projekteerimistööde tegemine

  Alates Aprillist on alanud Aespa piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks vajalike ehitus-geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega. Mõõdistustööde eesmärk on...

Riigihalduse minister kehtestas 13.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/80 Rapla maakonnaplaneeringu „Rapla maakonnaplaneering 2030+". Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013...

Rapla maakonnaplaneering 2030+ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/80 Rapla maakonnaplaneeringu „Rapla maakonnaplaneering 2030+". Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013...

Vallaarhitekt viibib koolitusel
15. maist - 31. juulini avalik tänavavalgustus on Kohila valla tänavatel ja teedel välja lülitatud, välja arvatud valvekaamerate asukohas. Lambid süttivad osaliselt alates 1. augistist...

15. MAIST TÄNAVAVALGUSTUS EI PÕLE

15. maist - 31. juulini avalik tänavavalgustus on Kohila valla tänavatel ja teedel välja lülitatud, välja arvatud valvekaamerate asukohas. Lambid süttivad osaliselt alates 1. augistist...

Vilivere piirkonna bussiliini 12 liiklus on taastunud tavapärase graafiku alusel, läbi Kurtna ja Metsanurga peatuste. ATKO Liinid OÜ dispetšeri number, mis on kättesaadav 24/7: +372 641 8218.

Bussiliin nr 12 sõidab tavapäraselt

Vilivere piirkonna bussiliini 12 liiklus on taastunud tavapärase graafiku alusel, läbi Kurtna ja Metsanurga peatuste. ATKO Liinid OÜ dispetšeri number, mis on kättesaadav 24/7: +372 641 8218.

Kohila Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel metsamaterjali alljärgnevas sortimendis:   Nimetus Kogus, tm ...

Metsamaterjali müük

Kohila Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel metsamaterjali alljärgnevas sortimendis:   Nimetus Kogus, tm ...

Seoses suurpõlengu õppusega Järvakandis.
  Seoses taas ilmnenud raskete teeoludega Saku vallas sõidab hommikune bussiliin Kohila 12 Aespast ja Kallaste peatusest tulles Kohila juurest Vilivere Metsakodu tänavani ja võtab sealt...

VILIVERE KÜLA LAPSEVANEMATELE - BUSSIPEATUSTE KURTNA TIIGI JA METSANURGA TINGLIK KASUTAJATELE

  Seoses taas ilmnenud raskete teeoludega Saku vallas sõidab hommikune bussiliin Kohila 12 Aespast ja Kallaste peatusest tulles Kohila juurest Vilivere Metsakodu tänavani ja võtab sealt...

Kohila Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ Eesti Killustik (registrikood: 10126848) geoloogilise uuringu loa taotluse. Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu...

Geoloogilised uuringud

Kohila Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ Eesti Killustik (registrikood: 10126848) geoloogilise uuringu loa taotluse. Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu...

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: Kohanduse saaja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, kontaktandmed; 2. Füüsilise kohanduse kirjeldus (kirjeldada...

KOHILA VALDA SAAB ESITADA TAOTLUSI PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILISEKS KOHANDAMISEKS

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: Kohanduse saaja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, kontaktandmed; 2. Füüsilise kohanduse kirjeldus (kirjeldada...

24.04.2018                                                  ...

Pakkumiskutse: Kohila valla Sutlema lasteaia Linnupesa katlamaja rekonstrueerimine.

24.04.2018                                                  ...

Kohila Vallavalitsus võtab tööle  Kohila Koolituskeskuse , mis hõlmab muusikakooli, kunstikooli ja täiskasvanute vabahariduskeskust, juhataja Tööülesanne on asutuse...

Kohila Vallavalitsus võtab tööle Kohila Koolituskeskuse juhataja

Kohila Vallavalitsus võtab tööle  Kohila Koolituskeskuse , mis hõlmab muusikakooli, kunstikooli ja täiskasvanute vabahariduskeskust, juhataja Tööülesanne on asutuse...

Kohila Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) geoloogilise uuringu loa taotluse. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu...

Geoloogilised uuringud Kohila vallas

Kohila Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) geoloogilise uuringu loa taotluse. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu...

Teeolud on paranenud, mistõttu on taastatakse alates 23.04 graafikujärgne jäätmevedu. Võimalus on tellida ka graafikuväline jäätmevedu pöördudes teenusepakkuja klienditeeninduse poole telefonil...

JÄÄTMEVEDU ON TAASTATUD

Teeolud on paranenud, mistõttu on taastatakse alates 23.04 graafikujärgne jäätmevedu. Võimalus on tellida ka graafikuväline jäätmevedu pöördudes teenusepakkuja klienditeeninduse poole telefonil...

Tööstuse tänava Posti ja Jõesaare tänava vaheline lõik on suletud sõidukitele ja ka jalakäijatele alates 23. aprillist, seoses sõidutee rekonstrueerimise ja jalakäijatele kergtee ehitusega. ...

23. aprillil alustatakse Tööstuse tänava rekonstrueerimisega Posti ja Jõesaare tänava lõigus.

Tööstuse tänava Posti ja Jõesaare tänava vaheline lõik on suletud sõidukitele ja ka jalakäijatele alates 23. aprillist, seoses sõidutee rekonstrueerimise ja jalakäijatele kergtee ehitusega. ...

Tuletame meelde, et vastavalt Kohila valla heakorraeeskirjale tohib tiheasustusalal haljastusjäätmeid (lehed ja riisutud kulu) põletada kevadeti ainult 18. kalendrinädalal, milleks sellel aastal...

Info tiheasustusalal lõkke tegemise kohta

Tuletame meelde, et vastavalt Kohila valla heakorraeeskirjale tohib tiheasustusalal haljastusjäätmeid (lehed ja riisutud kulu) põletada kevadeti ainult 18. kalendrinädalal, milleks sellel aastal...

Kohila Vallavalitsus annab teada, et seoses SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste jagamise lõpetamisega asbesti sisaldava eterniidi kogumiseks ei toimu sellel aastal tasuta eterniidi...

Ohtlike jäätmete kogumisringi sel aastal ei toimu

Kohila Vallavalitsus annab teada, et seoses SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste jagamise lõpetamisega asbesti sisaldava eterniidi kogumiseks ei toimu sellel aastal tasuta eterniidi...

K O H I L A  V A L L A V O L I K O G U  P Ä E V A K O R D 24. aprill 2018 KELL 16.00 Kohila Koolituskeskus     Vallavanema informatsioon ...

Kohila vallavolikogu istung toimub 24.04.2018 kell 16.00 Kohila Koolituskeskuses Tohisool

K O H I L A  V A L L A V O L I K O G U  P Ä E V A K O R D 24. aprill 2018 KELL 16.00 Kohila Koolituskeskus     Vallavanema informatsioon ...

19. aprillil ei saa Kohila vallamajas teha perekonnaseisutoiminguid. Vabandame! Lähim võimalus selleks on Rapla Vallavalitsus,  Rapla Riigimaja, Tallinna mnt 14 või Saku Vallavalitsus,...

PEREKONNASEISUTOIMINGUD 19. APRILLIL TEHA EI SAA

19. aprillil ei saa Kohila vallamajas teha perekonnaseisutoiminguid. Vabandame! Lähim võimalus selleks on Rapla Vallavalitsus,  Rapla Riigimaja, Tallinna mnt 14 või Saku Vallavalitsus,...

Näitan: 181-200
Elemente lehe kohta 20
of 17