Veemajandus ja heitvee käitlemine

Kohila Maja OÜ, mille omanikuks on 100% Kohila vald, üheks tegevusvaldkonnaks on ka elamute hooldus ja haldus. Osaühingu hallatavates majades koosneb hooldus valdavalt pisiremontidest, nagu purunenud ukse-, aknaklaasi vahetusest, katuse remondist, ukseluku remondist jms. Talveperioodil organiseeritakse elanike soovil lumelükkamist, suvel muruniitmist. Samuti aidatakse võimalikult kiiresti avariide korral.

Lähem info www.kohilamaja.ee