10.03.20

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

 

Kohila Vallavolikogu 25. veebruar 2020 otsusega nr 3 lõpetati Masti külas asuva Kiisa tee 5 kinnistu (katastritunnus 31701:001:2320) detailplaneeringu koostamine. 

Kohila Vallavolikogu otsus nr 3, veebruar 2020

 

Kohila Vallavolikogu 25. veebruar 2020 otsusega nr 4 lõpetati Pihali külas asuva Pääsusilma kinnistu (katastritunnus 31701:006:0107) detailplaneeringu koostamine. 

Kohila Vallavolikogu otsus nr 4, veebruar 2020

 

Kohila Vallavalitsuse 31. august 2018. a korraldusega nr 203 lõpetati järgmiste detailplaneeringute koostamine:  

 1. Mälivere külas asuva Hinnu kinnistu (katastritunnus 31701:004:0065; registriosa nr 1865037) detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli ühepereelamute rajamine;
 2. Kohila alevis asuva Viljandi mnt 5a kinnistu (katastritunnus 31801:027:0002; registriosa nr 2983737) detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli kinnistu moodustamine;
 3. Aespa alevikus asuva Saialille kinnistu (katastritunnus 31701:001:0006; registriosa nr 2156237) detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli kuue kuni kaheksa ühepereelamumaa moodustamine;
 4. Aespa alevikus asuva Pärdi III kinnistu detailplaneering (katastritunnus 31701:001:0010; registriosa nr 2065737, uus lähiaadress Pärditammiku). Planeeringu eesmärgiks oli uute väikeelamumaade moodustamine ja avalikkusele suunatud maakasutuse määramine;
 5. Kohila alevis asuva Raadiku tn 17 kinnistu (katastritunnus 31801:003:0005; registriosa nr 2424337; uus lähiaadress Serva tn 4; katastritunnus 31701:001:0711; registriosa nr 4097250; uus lähiaadress Piiriääre haljak) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kuni kolme uue väikeelamumaa moodustamine, maakasutuspõhimõtete, ehitusõiguse, tehnovarustuse ja heakorrastuse määramine;
 6. Kohila alevis asuva Käänu I kinnistu (katastritunnus 31801:034:0090; registriosa nr 309237; uus lähiaadress Käänutaguse) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse planeerimine, krundijaotuse lahendamine, ehitusõiguse määramine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, keskkonnakaitse abinõude kavandamine, juurdepääsude ja tehnovarustuse lahendamine;
 7. Urge külas asuva Sadama maa-ala (katastritunnus 31701:002:0359; registriosa nr 2749637; aadress Sadama üldmaa) osa detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli maakasutuse lahendamine reformimata maa-aladel aiandusühistu liikmetele kuuluvate kinnistute vahel;
 8. Kohila alevis asuva Viljandi mnt 2b (katastritunnus 31801:012:0015; registriosa nr 3479337), 11220 Kernu-Kohila tee L1 (katastritunnus 31801:012:0030), Viljandi mnt 3 (katastritunnus 31801:030:0015; registriosa nr 403037) ja Luha tn 3/1 (katastritunnus 31801:030:0008; registriosa 2251237) kuni 3/7 kinnistute detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli segasihtotstarbega kinnistute osade jagamine ja avaliku suunitlusega sihtotstarvete määramine tiheasustusalal;
 9. Vilivere külas asuva Anni (katastritunnus 31701:001:0009; registriosa nr 2179137), Manni (katastritunnus 31701:001:0011; registriosa nr 2179237) ja Miku (katastritunnus 31701:001:0407; registriosa nr 406037) kinnistute detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kolme uue elamumaa suurustega 3000÷4000 m² moodustamine maatulundusmaade jagamise teel;
 10. Loone külas asuva Loone kodu ja Loone baari kinnistute detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli kinnistute sihtotstarbe muutmine ja kinnistutevahelise piiri muutmine;
 11. Kohila alevis asuva Kuusiku tn 15 kinnistu (katastritunnus 31801:022:0024; registriosa nr 708237; uus lähiaadress Puidu tn 1) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli äri- ja tootmismaade moodustamine tootmismaa jagamise teel;
 12. Loone külas asuva Varsakabja kinnistu (katastritunnus 31701:004:0136; registriosa nr 2075537) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli maatulundusmaale ühepereelamu ehitusõiguse, juurdepääsutee ja tehnovarustuse määramine;
 13. Sutlema külas asuva Köievabriku 1 kinnistu (katastritunnus 31701:001:2432; registriosa nr korteriomand; uus lähiaadress Köievabriku tee 6) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on elamumaa jagamine kolmeks osaks tiheasustusalal ja ehitusõiguse määramine;
 14. Urge külas asuva Konksu kinnistu (katastritunnus 31701:002:1750; registriosa nr 1343737) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli uute elamumaade ja piirkonda teenindavate maade moodustamine ja ehitusõiguse määramine;
 15. Urge külas asuva Kõrgemäe kinnistu (katastritunnus 31701:002:0082; registriosa nr 1799537) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli uute elamumaade ja piirkonda teenindavate maade moodustamine ja ehitusõiguse määramine;
 16. Aespa alevikus asuva Kännu kinnistu (katastritunnus 31701:001:0251; registriosa nr 2125637) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli uute elamumaade ja piirkonda teenindavate maade moodustamine ja ehitusõiguse määramine;
 17. Salutaguse külas asuva Rungi kinnistu (katastritunnus 31701:002:0204; registriosa nr 2398737) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli ühe elamukinnistu moodustamine maatulundusmaa jagamise teel;
 18. Angerja külas asuva Liivamäe kinnistu (katastritunnus 31701:001:1225) ja Kivi kinnistu (katastritunnus 31701:003:0163; registriosa nr 3028437) detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli elamukinnistute moodustamine üksikelamute ehitamiseks ning piirkonda teenindavate maade moodustamine maatulundusmaa jagamise teel;
 19. Loone külas asuva Sõõru kinnistu (katastritunnus 31701:004:2012; registriosa nr 1762837; uus lähiaadress Sõeru) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli maatulundusmaa jagamine ja õuealade moodustamine. Ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse liikluskorralduse, keskkonnakaitse abinõude ja heakorrastuse lahenduse andmine;
 20. Vilivere külas asuva Mustika kinnistu (katastritunnus 31701:001:0301; registriosa nr 2929737; uus lähiaadress Mustiku) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli uute elamumaade ja piirkonda teenindavate maade moodustamine ja ehitusõiguse määramine;
 21. Vana-Aespa külas asuva Kivisilla kinnistu (katastritunnus 31701:001:0534; registriosa nr 207037) detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli maatulundusmaa jagamine ja uute õuealade moodustamine ja nendele ehitusõiguse määramine hajaasustuses;
 22. Kohila alevis asuva Jõe tn 15 kinnistu (katastritunnus 31801:001:0050; registriosa nr 1165037) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli tootmismaa jagamine kaheks kinnistuks ja ehitusõiguse määramine äri ja toomishoone püstitamiseks;
 23. Aespa alevikus asuva Lepa tn 5 kinnistu (katastritunnus 31701:001:0102; registriosa nr 2432637) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli olemasoleva tootmismaa jagamine sotsiaalmaaks ja tootmismaaks ja ehitusõiguse määramine;
 24. Rootsi külas asuva Risttee kinnistu (katastritunnus 31701:004:0128; registriosa nr 2831237) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli maatulundusmaa jagamine neljaks osaks ja kolme uue õueala moodustamine hajaasustuses;
 25. Kohila alevis asuva Raadiku 3b kinnistu (katastritunnus 31801:001:0038; registriosa nr 2524937) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli korterelamu ehitamine hoonestamata elamumaale;
 26. Urge külas asuva Härjaoja II kinnistu (katastritunnus 31701:002:0660; registriosa nr 900237; uus lähiaadress Väike-Härjaoja) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli uute elamumaade moodustamine eluasemekohtade maa jagamise teel;
 27. Hageri alevikus asuva Hageri–Kodila tee äärse kvartali (katastritunnus 31701:005:0985; registriosa nr 3013437; uus lähiaadress Kohila tee 4) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kinnistu jagamine olemasoleva hooldekodu ja planeeritavate eramukruntide vahel ning planeeritud elamuehituskruntidele ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks;
 28. Urge külas asuva Toome kinnistu (katastritunnus 31701:002:0428; registriosa nr 410837) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli uute elamumaade moodustamine maatulundusmaa jagamise teel;
 29. Salutaguse külas asuva Kalmu kinnistu (katastritunnus 31701:002:0620; registriosa nr 596637) detailplaneering. Planeeringuga nähakse ette ühe uue elamumaa moodustamine  maatulundusmaa jagamise teel;
 30. Pukamäe külas Kivivare kinnistu (katastritunnus 31701:004:0402; registriosa nr 2960137) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli uute elamumaade ja piirkonda teenindavate maade moodustamine maatulundusmaa jagamise teel;
 31. Masti külas asuva Nõlva tn 6 kinnistu (katastritunnus 31701:001:1270; registriosa nr 842637) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe uue elamumaa moodustamine elamumaa jagamise teel ja ehitusõiguse määramine;
 32. Vilivere külas asuva Siimu kinnistu detailplaneering (katastritunnus 31701:001:0390; registriosa nr 49337). Planeeringu eesmärk oli kahe maatulundusmaa kinnistu moodustamine ja ehitusõiguse määramine kahe uue õueala moodustamiseks;
 33. Kohila alevis asuva Luha tn 5 kinnistu (katastritunnus 31801:030:0010; registriosa nr 203437) osa detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe uue elamumaa ja teenindava transpordimaa moodustamine ja ehitusõiguse määramine;
 34. Loone külas asuva Jõe kinnistu (katastritunnus 31701:004:1920; registriosa nr 1300137) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli puhkekeskuse kavandamine endise puhkebaasi maa-alale üldplaneeringuga ette nähtud kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maal;
 35. Urge külas asuva Kuu maaüksuse (katastritunnus 31701:002:0115; registriosa nr 2672237) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe uue elamumaa moodustamine elamumaa jagamise teel ja ehitusõiguse määramine üldplaneeringuga ette nähtud tiheasustusalal;
 36. Urge külas asuva Kruusa kinnistu (katastritunnus 31701:002:0144; registriosa nr 3033637) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli 15471 m² maatulundusmaale tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine kaubandus- ja laohoone ehitamiseks;
 37. Aespa alevikus asuva Avengrini kinnistu (katastritunnus 31701:001:1290; registriosa nr 636037; uus lähiaadress Suvila tee 21) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli ehitusõiguse määramine toitlustusasutuse, majutusasutuse ja tankla ehitamiseks 1602 m² suurusele ärimaale;
 38. Kohila alevis asuva Vabaduse tn 9 kinnistu (katastritunnus 31801:015:0250; registriosa nr 1492637) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli 10.04.2007 Kohila Vallavolikogu otsusega nr 135 kehtestatud Tuletõrje, Lõuna ja Vabaduse tänavate vahelise ala detailplaneeringu lahenduse muutmine parkimiskorralduse osas üldplaneeringuga ette nähtud kaubandus- teenindus- ja büroohoonete alal;
 39. Aespa alevikus asuva Miilimäe kinnistu (katastritunnus 31701:001:1700 ; registriosa nr 1341637; uus lähiaadress Suvila tee 26) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli hoonestatud elamumaa jagamine elamumaaks, ärimaaks ja transpordimaaks;
 40. Kohila alevis asuva Jõe tn 13 kinnistu (katastritunnus 31801:001:0070; registriosa nr 1016537) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli tootmismaa jagamine kaheks osaks ja ehitusõiguse määramine;
 41. Kohila alevis asuv Hüdrojõujaama (katastritunnus 31701:001:1154; registriosa nr 1554737; uus lähiaadress Tööstuse tn 19h) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli uue tootmismaa moodustamine olemasoleva tootmismaa jagamise teel ja ehitusõiguse määramine hüdrojõujaama ehitamiseks;
 42. Aespa alevikus asuva Rosina tn 1 kinnistu (katastritunnus 31705:004:0001; registriosa nr 2358737) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli hoonestatud elamumaa jagamine kaheks osaks ja moodustatavale hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine uue üksikelamu ehitamiseks;
 43. Vana-Aespa külas asuvate Suur-Allika (katastritunnus 31701:001:0507; registriosa nr 2199937), Villa-Allika (katastritunnus 31701:001:0506; registriosa nr 3492537) ja Väike-Allika (katastritunnus 31701:001:0508; registriosa nr 3492637) kinnistute detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli elamumaa moodustamine olemasoleva õueala kohale tootmismaa ja maatulundusmaa ümberkruntimise teel üldplaneeringuga ette nähtud ridaküla hoonestuse alal.

Kohila Vallavalitsuse 31. august 2018. a korraldus nr 203 "Detailplaneeringute koostamise lõpetamine"

 

Kohila Vallavolikogu 25. septmeber 2018. a otsusega nr 28 lõpetati järgmiste detailplaneeringute koostamine:

 1. Prillimäe alevikus asuva Nurga katastriüksuse (katastritunnus 31701:002:1550; registriosa nr 1727937; uus lähiaadress Kähriku tn 4; katastritunnus 31701:001:1093; registriosa nr 8065050; uus lähiaadress Kähriku tn 6) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse planeerimine, krundijaotuse lahendamine, ehitusõiguse määramine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, keskkonnakaitse abinõude kavandamine, juurdepääsude ja tehnovarustuse lahendamine;
 2. Kohila alevis ja Masti külas asuva Pähklimetsa tänava, Masti tänava ja Kiisa tee vahelise ala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli maa-ala ehitusõiguse määramine.

Kohila Vallavolikogu 25. september 2018. a otsus nr 28 "Detailplaneeringute koostamise lõpetamine"

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS