20.05.20

Haridusteenustega seotud taotlused (kool, lasteaed, huvikool, lastehoid) esitatakse  e-keskkonnas ARNO

ARNOsse sisene SIIT

Siseneda saab ID kaardiga või Mobiil ID-ga

 

 

INFO

ARNO süsteemi on liidetud kõik meie valla koolieelsed lasteasutused sealhulgas ka laste päevahoiud, koolid (Kohila Gümnaasium ja Kohila Mõisakool) ja huvikool. Hetkel toimuvad ettevalmistused ning andmete ülekandmised ja sellel nädalal avaneb koolimoodul. Kohila Gümnaasium on teinud kooli tutvustava videopöördumise, mille leiate kooli kodulehelt https://kohila.edu.ee/. Seal tutvustatakse ka ARNO kaudu kooli sisseastumisdokumentide esitamist ja on link ARNO süsteemi. Niipea, kui link tuleb kasutusele, anname sellest teada valla kodulehe ja Facebooki lehel. Uue süsteemi juurutamine ei lähe kunagi täiesti ladusalt ning tuleb ette suuremaid ja väiksemaid takistusi. Kohila vallavalitsuse ja süsteemi arendaja Piksel OÜ poolt teeme kõik, et juba täna-homme saaks esimesi toiminguid uues keskkonnas tegema hakata.

Lapsevanemad saavad süsteemi sisse logida ID kaardi või mobiil-IDga. ARNO süsteemi juurutamisel hakkab toimuma ka lasteaiakohtade jagamine. See saab toimuma automaatselt süsteemi kaudu.  Seoses sellega, palume teil üle kontrollida, kas teie ja lapse elukoha järgne omavalitsus on Kohila vald. Juhul kui see nii ei ole, siis kehtiva määruse järgi („Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord", https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019020) teile esmajärjekorras süsteem lasteaiakohta ei paku. Kui lasteaiakohtade taotluste andmed on vanast süsteemist ARNOsse üle kantud, jätame teile mõned päevad aega enda ja lapse kohta sisestatud andmete üle kontrollimiseks. Andmete üle kontrollimise võimaluse avanemisest anname teada Kohila valla kodulehe ja Kohila valla FB lehe kaudu.

Süsteemi juurutamine ja avamine toimub etappide kaupa, kõik võimalused ei pruugi kohe esimestel nädalatel avatud olla.

Kui süsteem avatakse, siis saavad olema igas asutuses omad kontaktisikud, kelle poole küsimuste korral pöörduda. Süsteemi administraator Kohila valla poolt on haridusnõunik Meeri Ehandi, kelle poole võite takistuste korral julgelt pöörduda (e-mail: meeri.ehandi@kohila.ee ja telefon 5622 4000). Püüame leida koostöös arendajaga teie küsimustele vastused. Me kõik alles õpime seda süsteemi tundma, mistõttu vastamine võib keerulisematel juhtudel aega võtta. Palume teilt kannatlikku meelt uue süsteemi kasutusele võtmisel ja ettetulevate takistuste ületamisel.

 

 

 

 

Toimetaja: MERLE BELJÄEV