Elukoha registreerimine

Vastuvõtuajad

T 9-12

N 13-17

info: tel 48 94760, mob 55560082  ja vallavalitsus(at)kohila.ee


Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)


Elukohateade (arvutis täidetav pdf) 


Elukoha registreerimine e-rahvastikuregistri kaudu

 

Euroopa Liidu kodanikud, kes soovivad Eestisse elama asuda või saada Eestis elamisõigust, peavad esitama elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele taotluse isikukoodi saamiseks ja elukohateate elukoha registreerimiseks. Selleks tuleb neil elukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse isiklikult kohale minna. Alaealise lapse või eestkostetava eest võib isikukoodi taotluse ja elukohateate esitada vanem või eestkostja. Rohkem infot vaata siit

Elukohateade (blankett)