Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks on tarvis esitada elukohateade.
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust:

  • Saata elukohateade digitaalselt allkirjastatuna e-postile vallavalitsus@kohila.ee

Elukohateate e-postiga saatmiseks tuleb:
1. laadida alla ja täita ära elukohateade;
2. allkirjastada blankett ID-kaardiga (Loe lähemalt ID-kaardiga allkirjastamise kohta www.id.ee
3. saata aadressil vallavalitsus(at)kohila.ee Dokument peaks olema soovitavalt DigiDoc või DAD formaadis

  • Täita elukohateade riigiportaalis www.eesti.ee kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid.
  • Täita elukohateade Kohila Vallavalitsuses aadressil Vabaduse 1 Kohila Raplamaa E-N 8.00 – 17.00; R 8.00 – 15.00 (kaasa võtta isikut tõendav dokument);
  • Saata elukohateade postiga aadressil Kohila Vallavalitsus Vabaduse 1 Kohila 79804

Elukohateate postiga saatmiseks tuleb:
1. printida välja ja täita trükitähtedega elukohateade;
2. lisada koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
3. saata dokumendid postiga aadressil: Kohila Vallavalitsus Vabaduse 1 Kohila 79804

Täiendav meelespea elukohateate esitajale

Kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik, tuleb teatele võtta ruumi omaniku (või kõikide ruumi kaasomanike) nõusolek või esitada üürileping või muu dokument, mis kinnitab ruumi kasutamise õigust elukohateatele kantud isikute poolt.
Alaealise vanemast või eestkostjast erineva elukoha kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada vanema või eestkostja kirjalik nõusolek.
Soovituslik on elukohateate pöördel statistiliste andmete teatamine teate esitaja rahvuse, emakeele, hariduse ja tegevusala kohta.

Elukohateade (blankett)