25.03.20

Terviseameti lehelt leiad ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid
uue koroonaviiruse puhangu kohta SIIN

 Eriolukorrast tulenevatest piirangutest saab lugeda Vabariigi Valitsuse veebileheküljelt 

Alates 16. märtsist on avatud üleriigiline abi- ja infotelefon 1247mis jagab informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.

Televisiooni vahendusel edastatakse koroonaviiruse kohta ajakohast infot Eesti Televisioonis (ETV). Alates esmaspäevast, 16. märtsist on "Aktuaalne kaamera" argipäeviti eetris neljal korral: kell 12, kell 17, kell 18.30 ja kell 21.00.

 

   Kohila vallavalitsuses jätkub töö kaugtöö vormis

Teenistujad nõustavad elanikke vallamaja vastuvõtuaegadel telefoni ja e-posti teel.

Erandkorras on võimalik vastu võtta elanikke, kellel on aegkriitiline ja põhjendatud vajadus. Sel juhul toimub vastuvõtt ametnikuga eelnevalt kokkulepituna. 

Vallavalitsusele saab avaldusi jm dokumente esitada :

  • e-posti teel aadressil vallavalitsus@kohila.ee;
  • tuues avalduse postkasti, mis asub peasissepääsu kõrval (vajadusel võtab vallavalitsuse teenistuja ühendust avalduses toodud kontaktidel).

 

Sündide ja elukoha registreerimine 

  • Palume sündi registreerida soovivatel isikutel võtta ühendust Kohila Vallavalitsuse kantseleiga telefonil 4894760 või 55560082, 53076359 või vallavalitsus@kohila.ee.
  • Abielus olevad isikud saavad sünni registreerida eesti.ee infosüsteemis elektrooniliselt.  Kui elektrooniline registreerimine mingil põhjusel võimalik ei ole, võtke ühendust Kohila Vallavalitsuse kantseleiga.
  • Elukohta registreerida soovijatel palume seda võimalusel kindlasti teha elektrooniliselt kas eesti.ee või rahvastikuregister.ee keskkonnas või täita elukohateade ja allkirjastada digitaalselt ning saata e-postile vallavalitsus@kohila.ee.
  • Kui avalduse esitaja ei ole eluruumi omanik, on vajalik saata ka eluruumi kõigi omanike digiallkirjastatud nõusolekud koos elukohateatega.

_______________________________________________________________________________________________

Info seoses lasteaedade ja päevahoidude tööga

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, on lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel järgmised piirangud, mis on kohustuslikud:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

Praegu on vallavalitsuse seisukoht, et me võtame lasteaeda vastu TERVEID lapsi, kelle vanemal on vaja käia tööl. Eesmärk on riigis valitsevas kriitilises  olukorras vältida perede olukorra  halvenemist. Laste päevahoidudesse ja lasteaeda toomise EELDUS on, et pere siseselt on kõik terved, pereliikmetel puudub teadaolevalt kontakt haigestunutega ega pereliikmetest keegi ei ole kahe lähima nädala jooksul saabunud välismaalt. Omalt poolt loodame vanemate mõistvale suhtumisele, et kui on võimalik olla kodukontoris ja hoida lapsi kodus, siis seda tehakse.

Väga paljudel lapsevanematel on küsimusi lasteaia kohatasust vabastuse kohta. Lasteaia kohatasust vabastamise otsus on Kohila Vallavolikogu pädevuses ning kriisiolukorra püsimisel tuleb arutusele volikogu komisjonides ning volikogus aprillis.

Olukord võib muutuda. Vallavalitsuse poolt seatud piirangute kohta info edastatakse lasteasutustele, jagatakse valla kodulehel ning valla FB-s ning lasteasutused teavitavad omakorda lapsevanemaid.

Palume teil hoida end kursis uusima infoga Terviseameti lehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.

___________________________________________

Märkame ja hoolime!

Uus koroonaviirushaigus levib Eestis ja on jõudnud juba paljudesse kogukondadesse. Haigestumine kulgeb küll ligi 90% juhtudel kergelt, aga eakate hulgas on kergete haigusjuhtude osakaal palju väiksem. 
 
Nõuanded vanemaealiste inimeste lähedastele: 
  • Viige ennast kurssi ravimitega, mida Teie lähedane igapäevaselt tarvitab. Kõike ei pea pähe õppima, aga raviskeem koos ravimite nimetuste, päevas võetavate tablettide arvu ja ajastusega (hommik, õhtu) peaks olema arusaadavalt kirja pandud ja nähtaval kohal (nt külmkapi peal).
  • Leppige kokku plaan puhuks, kui Te ise haigestute või Teie pere eakas liige haigestub. Kes võtab üle vastutuse toidu ja ravimite eest, kes helistab perearstikeskusesse või sotsiaaltöötajale? Leppige need asjad juba eelnevalt kokku.
  • Leppige kokku ka regulaarsed telefonikõned või videokõned. Sotsiaalne isolatsioon võib inimestele mõjuda raskelt, eriti kui seni on oldud iseseisev ja hästi hakkama saadud. 
Märgake üksi elavaid ja eakaid inimesi, kui on võimalus abistada, siis tooge neile toidukraam ukse taha või andke hädasolijast teada meiliaadressil vaino.maasalu@kohila.ee või telefonil 5556 0086.
 
Lisaks eakatele võib praegune eriolukord muuta keeruliseks ka mõne lapse olukorra. Juhul, kui märkad last, kes võib vajada abi (näiteks lapse kodus puudub võimalus saada piisvalt toitu ja esmatarbevahendeid ning hügieenivahendeid, terve pere on haigestunud või karantiinis ning puudub võimalus saada kätte vajalikke esmatarbekaupasid) palun teavita sellest Kohila Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti maris.uutma@kohila.ee või 55527661.
_______________________________________________________________________________________________
 
NB! Nõustamise vajaduse korral võib pöörduda valla psühholoogi Eha Seppingu poole kontaktidel ehasepping@hot.ee, skype: ehasepping ja telefonil 5623 4428.
_______________________________________________________________________________________________
     Vaata lisaks:
 

_______________________________________________________________________________________________

Info Kohila valla söögikohtade kohta

Kui kellelgi on kodus söögitegemisest isu täis või ei ole head ideed mida perele valmistada, siis meie Kohila kohvikud on endiselt avatud ja mõni pakub ka koju tellimise võimalust. Ainus tingimus on – kui kohvikuid külastad, ole terve!

Toimetaja: MERLE BELJÄEV