Ettevõtmised kodanikualgatuse korras

Väikelaste mängu-, võimlemis- ja loovustunnid tegutsevad Kohila Avatud Noortekeskuse ruumides (Turu 14, Kohila alev). Täiendav info: juhendaja Maria Saarna (tel. 53584881)

Kohila Baptistikoguduse heategevuslikud programmid - teehommikud, advendiaja üritused ja tasuta riideabi jagamise päevad. Tel. 4832108

MTÜ Kohila Reumaühing. Loodud 2001. aastal, ühingus 55 liiget, kes põevad liigese- ja lihasehaigusi. Tegutsemise eesmärk on propageerida aktiivset ellusuhtumist. Ühing korraldab täiskasvanutele ravivõimlemist, tervisespordiüritusi ja infopäevi. Täpsem info Valve Kasemets, tel. 55567149, valve.kasemets@gmail.com Reumaliidu koduleht: www.reumaliit.ee

Raplamaa Lasterikaste Perede Ühing Tallinna mnt 14 Rapla, 79513, Tel. 53439119

Raplamaa Puuetega Inimeste Koda, reg kood 80035320 Kuusiku tee 5, Rapla 79511 Tel. 489 4128, Mare Käpp e-mail raplakoda@gmail.com