Hajaasustuse programm

Avaneb 2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

Kohila Vallavalitsus annab teada, et alates 11. märtsist avaneb 2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Nõudmised taotlejale, taotlusele jt programmiga seonduvad tingimused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 nr käskkirjast nr 14 „Hajaasustuse programmi 2018.a programmdokument" mis on kättesaadav Riigi Teatajas aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018007

 

Taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid on leitavad ka https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
 
Lisad:
Taotluse lisa: Juurdepääsuteed
Taotluse lisa: Veesüsteemid
 
Küsimuste korral pöörduda keskkonnanõunik Nele Leitaru poole, tel 489 4764, e-post: nele.leitaru(at)kohila.ee
 
 

Kohila Vallavalitsuse prioriteetsed valdkonnad on järgmised:

• Kanalisatsioonisüsteemid;
• Veesüsteemid;
• Juurdepääsuteed;
• Autonoomsed elektrisüsteemid.

2018. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajad:

 1. Taavi Oeselg

Põllu tee 10 ühiskanalisatsiooniga liitumine, Salutaguse küla

Toetuse suurus 6252,71 eurot, millest

 • riigi osalus 3126,35 eurot
 • KOV osalus 3126,36 eurot
 1. Heino Tamberg

Koopa talu biopuhasti, Angerja küla

Toetuse suurus 2814,00 eurot, millest

 • riigi osalus 1407,00 eurot
 • KOV osalus 1407,00 eurot
 1. Triinu Sõelsep

Väike-Rootsi kinnistu veepuhastussüsteemid, Rootsi küla

Toetuse suurus 1005,00 eurot, millest

 • riigi osalus 502,50 eurot
 • KOV osalus 502,50 eurot
 1. Ellen Ladoga

Väljaotsa kinnistu biopuhasti, Urge küla

Toetuse suurus 6500,00 eurot, millest

 • riigi osalus 3250,00 eurot
 • KOV osalus 3250,00 eurot
 1. Marko Heinmäe

Sookruusi kinnistu veepuhastussüsteemid, Pahkla küla

Toetuse suurus 1564,93 eurot, millest

 • riigi osalus 782,46 eurot
 • KOV osalus 782,47 eurot
 1. Õie Saviir

Urgeõie kinnistu. Urge küla

Toetuse suurus 3674,28 eurot, millest

 • riigi osalus 1837,14 eurot
 • KOV osalus 1837,14 eurot
 1. Reet Mäggi

Kuuse kinnistu puurkaev, Adila küla

Toetuse suurus 3039,12 eurot, millest

 • riigi osalus 1519,56 eurot
 • KOV osalus 1519,56 eurot
 1. Maret Lehis

Allika kinnistu biopuhasti, Pahkla küla

Toetuse suurus 6074,62 eurot, millest

 • riigi osalus 3037,31 eurot
 • KOV osalus 3037,31 eurot
 1. Õie Saviir

Urgeõie kinnistu puurkaev, Urge küla

Osalise toetuse suurus 1075,34 eurot, millest

 • riigi osalus 537,67 eurot
 • KOV osalus 537,67 eurot

2017. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajad:

Ursula Murusalu – Mäejaani kinnistu puurkaev Hageri külas
Toetuse suurus 2900,15 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 1449,89 eurot

Erik Kosenkranius – Eriku kinnistu biopuhasti Aandu külas
Toetuse suurus 4694,63 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 2346,97 eurot

Alar Kaljund – Allikjõe kinnistu biopuhasti Loone külas
Toetuse suurus 4607,43 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 2303,37 eurot

Marilen Puusep – Jänese kinnistu veefiltrid Urge külas
Toetuse suurus 973,38 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 486,62 eurot

Maarika Matetski – Reijo kinnistu kanalisatsioon Salutaguse külas
Toetuse suurus 3286,56 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 1643,04 eurot

Tanel Tiido – Tominga kinnistu biopuhasti Vilivere külas
Toetuse suurus 4967,03 eurot
Oma- ja kaasfinantseering 2446,458 eurot

2016. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajad:

Katri Pajumets - Välja kortermaja kanalisatsioon Lohu külas
Toetuse suurus 10368 €
Oma- ja kaasfinantseering 5184 €
Projekti elluviimise lõppkuupäev 11.11.2017
 
Andres Aller - Viiginõmme kinnistu OffGrid akupank Lümandu külas
Toetuse suurus 1542 €
Oma- ja kaasfinantseering 771,12 €
Projekti elluviimise lõppkuupäev 11.11.2016